NYHETER_BYGG

Lindesnes-kanal for småbåter

I likhet med Stadhavet kan farvannet rundt Lindesnes være farlig for alle slags båter når værgudene slår seg vrange.

Men for småbåttrafikken er begge de to halvøyene et problem. Sjøen må være rolig og værvarslene svært gode før man legger ut på turen rundt dem i åpen båt.

Sørlendingene er først ute med plan for forsering: 3. juni kan prosjektet bli vedtatt.

Lett å grave i

Lindesneshalvøya er utvilsomt enklere å gå rundt enn Stadlandet, men til gjengjeld er småbåttrafikken mye større, spesielt i sommerhalvåret. Problemene med å passere Lindesnes skal nå løses en gang for alle.

Rundt 12 km fra neset ligger Spangereid som knytter halvøya til fastlandet. En kanal gjennom eidet vil gjøre det mulig å kjøre innenfor halvøya. Spangereid egner seg godt for kanalbygging. Eidet er både smalt og lavt og består stort sett av morenemasse som er lett å grave i.

Den planlagte kanalen blir rundt en kilometer lang. Bredden vil variere mellom 12 og 26 meter. Dybden skal være tilstrekkelig til at båter som stikker 2,5 meter dypt kan gå gjennom. Et grovt overslag viser at det vil koste omkring 40 millioner kroner å anlegge kanalen. Representanter for Lindesnes kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen i en styringsgruppe for å finne ut om prosjektet kan realiseres.

Tomtesalg finansierer kanalen

Planen er å delfinansiere kanalprosjektet ved å selge eiendommer. Ved den sørlige enden er kanalen på sitt bredeste. Her skal det opparbeides boligtomter med båtplass på et 60 mål stort område. Like ved utløpet av kanalen ligger neset Bålyhove. Her ble et stort område planert for industriformål for en del år siden. Planene ble aldri realisert, men området har en praktfull beliggenhet og kan utbygges med et hotell eller en annen bedrift innenfor reiselivsbransjen.

Dette vil kreve investeringer som vil komme i tillegg til utgiftene til kanalen. Nettogevinsten ved å opparbeide arealene i og ved kanalen, vil dekke en vesentlig del av de totale kostnadene. Meningen er at tomtene skal være en del av betalingen til entreprenøren som graver kanalen. Entreprenøren skal selv opparbeide og selge tomtene.

Fire gjennom nåløyet

Forut for anbudskonkurransen måtte deltakerne prekvalifiseres. Fire entreprenører slapp gjennom nåløyet. Anbudene ble åpnet 19. april. På forhånd var det gjort et overslag som viste at det vil koste rundt 40 millioner kroner å anlegge kanalen. Tallene fra anbudsåpningen tyder på at overslaget var realistisk. 3. juni skal saken behandles i kommunestyret i Lindesnes.

- Oppgaven er så krevende at vi valgte å prekvalifisere entreprenørene, sier prosjektkoordinator Gunnar Stavrum. - Den som får jobben skal ikke bare grave ut kanalen og opparbeide tomter. Entreprenøren skal også steinsette kanalen, legge om veier og bygge to svingbruer for kryssende veier.

Svingbruene har en klaring på 2,5 meter. Det er nok til at alle småbåter uten seil går under. Det er ikke tatt stilling til hvordan bruene skal styres når det gjelder åpningsfrekvens eller tidspunkt for når på døgnet de skal kunne åpnes.

Bare to hus i vegen

Kanalplanen er godt mottatt: - Lokalt er noen for og noen mot, men ellers har vi bare fått positive reaksjoner, understreker Stavrum.

Kanalen vil gå tvers gjennom et bebygd område. - Detaljene som gjenstår vil bli avklart i neste runde som kommer til høsten. Det er vedtatt en reguleringsplan for området hvor kanalen er med. Bare to bygninger sto i veien for den, og begge er nå revet, sier Stavrum.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.