Like i matematikk

Forskerne Erin Leahey og Dr. Guang Guo ved University of North Carolina har motbevist en undersøkelse som begynte i 1972 og ble kalt Study of Mathematically Precocious Youth. Denne bruker testemetoder som viser at gutter har bedre anlegg for matematikk enn jenter.

Leaheys og Guos undersøkelse viser derimot at jenter har høyere gjennomsnittlig uttelling på matematikkprøver opptil de er 11 år, og har bedre resoneringsevne mellom 11 og 13 år.

Selv om alle starter på samme nivå, tar guttene igjen forspranget, og kjønnforskjellen er på 1,5 prosent i deres favør når de går ut fra videregående skole. Da er det deres geometriforståelse som gir dem forspranget.

I forhold til den tidligere undersøkelsen er dette godt nytt for alle små jenter som blir stigmatisert til å tro at matte er vanskelig.