MENINGER

Ligg spot!

Kulden er kommet – og med den frykten for vinterens strømregninger. To forhold påvirker de totale strømkostnadene: volum og pris. De fleste har nok mest å spare på å redusere forbruket. Prisen er likevel ikke helt uinteressant. Hvordan kan du oppnå lavest mulig strømpris?

En mulighet er selvsagt å bytte leverandør. Noen selskaper baserer fortsatt sin prising på å unngå å ha høyest pris. Klarer de det, viser erfaringen at de fleste strømkundene er lojale. Er du kunde hos en slik leverandør, kan det lønne seg å bytte.

Problemet er imidlertid at leverandørenes rangering på prisbørsen varierer fra uke til uke. For å hente den store gevinsten over tid, må du skifte leverandør relativt ofte. Sparte kroner pr. time du bruker på å studere prisbørsen og skifte leverandør blir fort få.

Møter du en strømselger og tar opp dette problemet, eller er storkunde og oppsøkes av det lokale e-verkets kundekontakt, får du løsningen: – Du kan jo binde prisen for ett eller tre år. Da vet du hva prisen blir fremover. Dessuten er det smart å binde prisen akkurat nå, sier kundekontakten.

Å binde prisen gir riktignok forutsigbarhet, men hvordan vet kundekontakten at det er lurt å binde prisen akkurat nå? Er han spåmann? Det er helt sikkert noen som er i bedre stand til å gjette på prisutviklingen enn andre. Men hvorfor skulle denne leverandøren, dersom han visste noe ingen andre kjente til, dele denne kunnskapen med nettopp meg? Hadde jeg hatt denne kunnskapen, ville jeg i stedet kjøpt opp all kraften selv og solgt den videre til høyere pris noe senere.

Dessuten, hva skjer om kundekontakten tar feil, og kraftprisen i etterkant går nedover? Da vil jo jeg, med min fastprisavtale, betale for høy pris i tre år fremover.

Nei, løsningen er nok den de fleste kraftmeglere og krafttradere selv benytter privat: De kobler strømprisen direkte til spotmarkedet, såkalt spot med påslag. Mot et påslag på ca. 2 øre pr. KWh som privatkunde, og langt mindre som storkunde, får du den strømprisen som til enhver tid er registrert på kraftbørsen.

Hvorfor gjør da ikke alle dette? En årsak er selvsagt at løsningen medfører større kortsiktige prisfluktuasjoner. Bedriftskunder, som gjerne har sitt strømbudsjett fordelt på måneder, eller har så stort forbruk at en eventuell prisøkning kan være kritisk for økonomien, mistrives med dette. Det samme gjør privathusholdninger med anstrengt likviditet. Hovedårsaken er nok likevel at produktet spot med påslag i liten grad markedsføres. Du må lete med lupe i strømleverandørenes annonser, eller eksplisitt spørre kundekontakten om produktet, for å få "lurt det frem".

Ikke så rart kanskje. Det som lønner seg for deg som forbruker, lønner seg ikke for strømleverandøren. Kundekontakten vil helst selge et komplisert produkt. Du tror du har gjort et kupp og leverandøren har fått lagt inn en god fortjenestemargin. Da har han gjort jobben sin.

Tommy Rudihagen

Ansvarlig redaktør