KRAFT

Lever ikke opp til forventningene

Norske vindturbiner produserer rundt en fjerdedel mindre enn antatt av kraftverkseierne.
Norske vindturbiner produserer rundt en fjerdedel mindre enn antatt av kraftverkseierne. Bilde: colourbox.com

Landbaserte vindturbiner i Norge produserer ikke mer enn gjennomsnittet for andre europeiske land, til tross for gode vindforhold, heter det i en melding fra NVE.

Produserte mindre

I fjor produserte norske vindkraftverk 917 GWh, cirka 25 prosent mindre enn kraftverkseiernes egne anslag for normalproduksjon.

For nye, større vindkraftverk var tallet marginalt bedre. Der var produksjonen cirka 18 prosent lavere enn forventet.

Det er imidlertid store forskjeller i de ulike kraftverkenes produksjon, og NVE vil nå se nærmere på hvilke faktorer som påvirker vindkraftproduksjonen.

Kan bli bedre

De viser til at det kan dreie seg om ekstreme og turbulente vinder, i tillegg til ising.

– Dette tyder på at resultatene kan bli bedre i framtiden etter hvert som erfaring og forskning gir grunnlag for å innføre bedre teknologi og beregningsmetoder for best mulig plassering av vindturbinene, skriver NVE.

Under 1 %

Vindkraft står foreløpig for 0,7 prosent av norsk kraftproduksjon, med 429 MW fordelt på 18 vindkraftverk og totalt 200 vindturbiner.

Det gir en gjennomsnittlig turbinstørrelse på snaut 2,2 MW.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.