Lettere å finne lekkasjer

Detektoren benyttes i forbindelse med en gassblanding av fem prosent hydrogen og 95 prosent nitrogen, som overføres ledningen som skal kontrolleres. Gassen løser seg opp i vannet, og ved lekkasjesteder løses den ut. Det lette hydrogenet søker opp til overflaten, også gjennom betong og asfalt – og kan registreres. Statens institutt for folkehelse har godkjent metoden.

Les mer om: