Lettelse hos Kværner-ansatte

Passer på arbeidsplassene

Skal bli godeDelfusjon

Fikk realitetene i ansikytet