PRODUKTNYHETER

Lett med nett

Siden heter www.skf.com/mount. og vil være gratis å bruke. Senere i år lages en ny webside med et bibliotek over SKFs kunnskaps- og applikasjons-wizards. Tilgangen vil da bli avgiftsbelagt.

Websiden er tilgjengelig via standard web browser (Internet Explorer, Netscape m.m.) og gir informasjon og illustrasjoner for individuelt spesifikke lager på åtte språk . Informasjonen er organisert slik at færrest mulig antall sider trenges for å beskrive monterings- og demonteringsoperasjoner.

Les mer om: