PRODUKTNYHETER

Lengdemåling

Målelengde fra 12 til 30 mm. Inkremental måling sammen med det fotoelektriske avlesningsprinsippet gir stabile og pålitelige målinger over lang tid, uten noen form for rekalibrering.

Målehastigheter opptil 1,2 m/s. Alle modeller er utstyrt med kuleføringer og er utført for å kunne motstå svært smussige miljøer. (kd)

Les mer om: