SAMFUNN

Leksikon er i fare

– Vi trenger 25 millioner kroner hvert år for å vedlikeholde og utvikle den nasjonale kunnskapsbasen vi sitter på, sier styreformann i Kunnskapsforlaget, Kristenn Einarsson.

Han mener at det ikke er grunnlag for tilstrekkelig inntjening ved hjelp av salg til bedrifter og privatpersoner. Et abonnement på Store norske leksikon på nett koster kr. 480,- per år. Det vil gi 10 millioner i inntekter. Ved å selge leksikon til staten slik at det blir gratis tilgjengelig på alle skoler og bibliotek for 24 millioner kroner, vil vi få om lag 35 millioner til videreutvikling.

Utvalg på tre

Etter flere henvendelser fra Kunnskapsforlaget i fjor satte regjeringen ned et tremanns utvalg, ledet av Eivind Lorentzen i Kulturdepartementet, som skal vurdere behovet for et nasjonalt leksikon. Lorentzen kan ikke si noe om hvor lenge det hurtigarbeidende utvalget skal fungere. Det er opp til statsrådene Grete Knudsen i Næringsdepartementet, Trond Giske i KUF og Ellen Horn i Kulturdepartmentet.

– Vi trenger en kritisk masse innholdsproduksjon på norsk, sier Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatterforening. Han peker på at i verk som Britannica er både valg av artikler, skribenter og problemstillinger preget av britisk kultur og samfunnsforståelse.

Andreassen advarer også mot å overvurdere engelskkunnskapene til norsk ungdom. Undersøkelser viser at yngre studenter har problemer med å forstå innholdet i engelskspråklige lærebøker både innen sosialøkonomi og matematikk.

Dansk støtte

Sjefredaktør Jørn Lund i Den Store Danske Encyklopædi mener det norske språksamfunn slett ikke er så lite. Blant verdens 5-6000 språk ligger norsk blant de 100 største.

– Men fagspråket er truet. Det var det norske språket som reddet Norge gjennom dansketiden. Selv om dere skrev dansk, så talte dere norsk, sier Lund.

Ifølge Lund førte opplysningstiden til en bevissthet om språkets verdi for kultur og kunnskap. Et enorm arbeid ble lagt ned i å skape nasjonale fagtermer i en periode da all vitenskapelig publisering foregikk på latin.

– Nå ser det ut som denne utviklingen er i ferd med å snu. Jeg møter leger og fysikere som har skrevet for oss. De gir uttrykk for at det er meget spennende og utfordrende, og at de ikke har skrevet på dansk de siste 15 årene, sier Lund.

Han roser arbeidet som er lagt ned i å skape en norsk terminologi for olje- og gassektoren, og samarbeidet mellom legeforeningene i Norge og Danmark om å skape nasjonale ord i medisinsk terminologi.

Les mer om: