NETTARKIV

-Lek deg til kunnskap!

Den 25. november går den første norske konkurransen i robotbygging av stabelen. Rundt 12 lag av barn i aldersgruppen 10 til 16 år vil møtes i Bodø hvor resultatet av et 8 uker langt teknisk utviklingsprosjekt skal få brunt seg i konkurransen med de andre. Vinnerlaget vil høste ære, men alle barna sitter igjen med viktige erfaringer. De har mestret et intenst utviklingsprosjekt og erfart hvor viktig det er å fungere sammen. De har jobbet praktisk og teoretisk og prøvet ut en rekke tekniske løsninger for å løse en oppgave som ikke har noe fasitsvar. De har hatt kontakt med hjelpere og sponsorer fra industrien og knyttet verdifulle kontakter i en svært tidlig alder. De vil få et innblikk inn i ingeniørenes verden, og mange vil nok påvirkes til å satse på realfag når de kommer til videregående.

Så potensialet

Det var en artikkel i Teknisk Ukeblad for tre år siden som utløste ideen hos sivilingeniør Per-Arild Konradsen i Bodø til hvordan skoleungdom skal kunne gjenvinne interessen for realfagene. Artikkelen beskrev hvordan danske Lego hadde kastes seg på IT-bølgen og laget byggesett for programmerbare roboter. Dette måtte jo vøre en yppelig måte å få opp interessen for realfag, tenkte han. Gjennom slike byggesett fikk barna praktiske utfordringer som på mange måter kan sammenlines med de problemstillinger industrien står overfor til daglig.

Konradsen er en handlingens mann og det gikk ikke lang til før forbindelseslinjene til Lego var bygget opp og før NIF hadde lovet å støtte initiativet. Innføring i robotprogrammering for barn ble raskt en realitet i Bodø.

Legorobot

Hos Lego fortsatte satsingen på IT-byggeklosser og de lanserte nylig et nytt byggesett, utviklet i samarbeid med MIT i Boston, som er kalt Lego MindStorm. Byggesettet består av en stor programmerbar kloss som kan styre motorer og hente informasjon fra en rekke sensorer. Programmet skrives på en PC med et enkelt ikondrevet programmeringsspråk og overføres til roboten. Med et slik sett er det bare fantasien som begrenser hvordan roboter skal bygges opp.

Amerikansk forbilde

I USA er det bygget opp en organisasjon som heter First som arrangerer turneringer rundt robotkonstruksjon for high school nivået. Organisasjonen har serk støtte fra industrien som ser hvordan denne aktiviteten stimulerer interessen til ungdommene. Etter at Lego lanserte MindStorm-settet er det etablert en liknende organisasjon som er kalt First Lego League. Den arrangerer tilsvarende turneringer for elever på barne- og ungdomstrinnet og bruker Legosettet som basis. I årets nasjonale turnering deltar de beste lagene fra over 40 amerikanske stater. Tilsvarende organisasjoner er også etablert i Singapore og England.

Nå i Norge

Med Konradsen i spissen er nå First Lego League under etablering i Norge. En prosjektgruppe med representanter fra NIF, NTNU, Lego, Sintef og Teknisk Ukeblad har jobbet med prosjektet i år og jobber for å arrangere det første pilotmesterskapet i Konradsens hjemby Bodø i år. Neste år vil det første regulære nasjonale mesterskapet gå av stabelen. Det jobbes også aktivt for å få etablert organisasjoner i Sverige og Danmark som vil kunne delta i fremtidige nordiske turneringer.

Det koster mye penger å etablere en slik organisasjon, selv om mye av aktiviteten vil være basert på frivillighet. Derfor er både nasjonale og lokale sponsorer avgjørende. NIF har vært sentral i aktiviteten til nå, men nå har en rekke selskaper og organisasjoner med tverrfaglig bredde, som Norges Forskningsråd og HP, har sagt seg villige til å støtte virksomheten.

– Gjennom etableringen av First Lego League i Norge satser vi på å motivere barn gjennom lek som ligger svært nært de utfordringer vi voksne ofte stor overfor i industrien. Samtidig er dette en temmelig konkurransepreget, betydelig mer enn det som er vanlig i dagens skole, og det tror vi setter en ekstra spiss på utfordringen.

I løpet av høsten er First Lego Leagues hjemmesider ferdige og adressen er: www.hjernekraft.org

Les mer om: