Legger press på Stortinget: – Industrien må få beholde kraftverkene

RØLDAL: All kraften Hydro produserer på Røldal kraftstasjon går til industriproduksjon på Karmøy. (Bilde: Hydro)
LOBBYIST:Elkems Johan Chr. Hovland har brukt sommeren på å forsøke å påvirke Stortinget i hjemfallssaken. (Bilde: Elkem)
  • Industri

– Det er klart at vi har investeringer som blir påvirket av om vi får tilfredsstillende kraftløsninger for prosjektene våre. Vi ønsker å videreutvikle industrien i Norge og jobber med tunge, langsiktige investeringer, sier Johan Hovland, Elkems direktør for samfunnskontakt.

Blant annet jobber Elkem med å bygge en fabrikk i Kristiansand for fremstilling av høyrent silisium til solcellepaneler.

Investeringen i fabrikken er på rundt 3,5 milliarder kroner og det kan komme mer av den typen i Norge, hvis kraftvilkårene er gode nok.

Skal bygge flere fabrikker

– Vi har en strategi om at vi skal bygge flere slike fabrikker. Da vil gode, langsiktige kraftvilkår i Norge bidra til å øke sannsynligheten for at de investeringene kommer her, sier Hovland. Han understreker at det er mange som ønsker å tiltrekke seg slike attraktive investeringer.

Norsk Industri og Elkem har brukt sommeren til å få gjennomslag for sine synspunkter. 22. september skal saken opp i Odelstinget.

I slutten av juni sendte Elkem en betenkning til Stortinget, den tredje i rekken bestilt av industrigiganten, skrevet av jusprofessor Olav Kolstad.

Der argumenterer Elkem med at industrien kan beholde kraftverkene, uten at det er i strid med EØS-avtalen.

Kun offentlige får kjøpe

– Man behøver ikke andre endringer i regjeringens modell enn at industrien beholder kraftverkene inntil man bestemmer seg for at de kan overdras til noen andre, sier Hovland.

Da ligger det i konsolideringsmodellen at det kun er det offentlige som kan kjøpe, og det blir opp til industrien å gjøre nytte av kraftverkene, underforstått at kraften skal brukes til industri, ikke selges til andre.

Norsk Industri og Industri Energi fulgte opp i slutten av juli, i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité, hvor de påpekte at den alternative modellen ikke var behandlet skikkelig av regjeringen.

Også Hydro har hatt jusprofessorer til å jobbe for seg. I mai sendte de en betenkning som påpeker at en alternativ modell – som stenger for nye private konsesjoner, men opphever tidsbegrensning og hjemfall for eksisterende private konsesjonærer – ikke synes å være vurdert.

– Ikke godt nok utredet

– Vi mener at den modellen ikke er godt nok utredet. Utsettelsen gir Stortinget i større grad mulighet til å behandle dette på en skikkelig måte, sier informasjonssjef Halvor Molland.

For Hydro er det milliardinvesteringer som står på spill. På Karmøy skal smeltelinjen basert på den såkalte Søderberg-teknologien fases ut innen 2010 og erstattes.

Totalt er det snakk om investeringer på mellom seks og åtte milliarder kroner i en helt ny og moderne produksjonslinje

– Regjeringens intensjon om offentlig eierskap blir ivaretatt. Det er 88 prosent av kraften som er i offentlig eie. Et slikt forslag gjør at den prosentandelen går mot 100 prosent ettersom private aktører ikke vil bruke kraften til industri, sier Molland.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå