Ledninger og kabler skal registreres for å redusere graveskader for 800 millioner i året

Gravemaskiner skader kabler og rør 16.000 ganger hvert år. Størst er skadene på kabler for elektronisk kommunikasjon.

Ledninger og kabler skal registreres for å redusere graveskader for 800 millioner i året
Da Stortinget fikk nytt postmotak og innkjøring dukket det opp en rekke kabler som ingen visste hvem eide, hvor de kom fra, eller hvor de gikk hen. Det bød på ekstra utfordringer å finne en sikker og midlertidig føring av disse. Foto: Joachim Seehusen

Det går frem i en ny rapport som Vista analyse har laget for Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD.