MENINGER

Lederutfordringer

Han mener en allestedsnærværende avansert digitalteknologi vil snu opp ned på dagens forretningsideer og arbeidsbetingelser.

Vi står altså overfor enda et nytt paradigmeskifte - og norske ledere må være forberedt.

Synes du at du har hørt argumentasjonen før?

På slutten av 90-tallet måtte enhver bedriftsleder investere en anselig mengde tid og kroner i datidens mantra - e-business. Skjønte du ikke at internett ville snu opp ned på enhver forretningsidè og forretningsprosess, var du fortapt.

Internett skapte nye forretningsmuligheter. Men har det snudd hverdagen til ethvert norsk selskap på hodet? De som fikk føle forandringen mest på kroppen, er nok de som puttet alle sparepengene sine i feil børsboble på slutten av 90-tallet.

Bør vi således ignorere Stokkes syn? Nei. Sammenligner vi dagens situasjon med ståa for bare 10 år tilbake, ser vi at kommunikasjonsteknologien, inklusive Internett, har medført store endringer i folks hverdag. Vi ser en stadig akselererende digital utvikling, drevet av tre ting; størrelse på utstyr (eller mangel på sådan), kommunikasjon mellom enkeltenheter, og integrasjon mellom systemer og løsninger. Sammensmeltingen mellom data- og teleprodukter, og mellom tradisjonell data og forbrukerelektronikk, henter det beste fra de ulike miljøene. Resultater er bedre, mer brukervennlige løsninger til lavere kostnader. Det er smart av norske ledere å sette seg inn i hvilke muligheter digitalteknologien gir - på samme måte som gode ledere alltid har søkt å benytte ny teknologi som et konkurransefortrinn.

Uavhengig av eventuelle teknologiskift - vellykket forretningsdrift går likevel ut på det samme som før; Å levere et produkt eller en tjeneste til et marked som er villig til å betale mer enn det koster å utvikle og levere produktet/tjenesten. De som erfaringsmessig gjør dette best har et distinkt produkt, en bedre teknologi, eller andre strategiske fordeler. Og de husker å finne et marked som er villig til å betale.

Mange av 90-tallets gründere, bedriftsledere og investorer så ut til å glemme disse forutsetningene. Basert på standard teknologi og mer eller mindre gjennomarbeidede forretningsplaner var fokuset å hente inn investorkapital - ikke å utvikle distinkte produkter, teknologi eller marked.

Meld deg gjerne på kurs hos Stokke ved NTNU, eller andre som kan gi deg ideer om strategisk bruk av fremtidens digitalteknologi. Det er helt sikkert nyttig. Glem likevel ikke at økonomiens gamle grunnregler gjelder - også i digitalalderen.

Tommy Rudihagen

Ansvarlig redaktør

Les mer om: