ARBEIDSLIV

Lederskifte

Dermed får Teknisk Ukeblad ny redaktør og Ingeniørforlaget ny administrerende direktør. I Olsens fravær er fagredaktør Anders J. Steensen i Teknisk Ukeblad konstituert som ny ansvarlig redaktør, mens ansvarlig redaktør Jarle Skoglund i Våre Veger overtar oppgaven som administrerende direktør i Ingeniørforlaget AS.

Nettverksprogram

I USA skal Olsen trekke i gang et nettverksprogram for nye digitale medier tilsvarende dem som San Francisco-kontoret allerede har innen nettbasert læring og e-handel. – Vi vil legge spesiell vekt på hvordan tradisjonelle medier, enten de er på papir eller TV, kan styrke sin posisjon på Internett, sier Olsen.

Medienes hovedoppgave er å formidle informasjon – uansett kanal. Internett vokser i betydning, men blir først virkelig nyttig når bredbåndsutbyggingen lar tekst, bilder, video og digital-TV smelte sammen. – Dette åpner for helt nye måter å formidle informasjon på og for å utvikle nye tjenester. Amerikanske selskaper bruker store ressurser til å prøve ut nye kommersielle tjenester basert på den nye teknologien. Dette kan norske medier dra nytte av, sier Olsen.

Andre arbeidsområder blir teknologiutvikling innen mediebransjen, tjenesteutvikling basert på ny teknologi og nye inntektsmuligheter på Internett.

Den første samlingen i programmet for nye digitale medier blir under Internett World i Oslo 27. september.

Lang erfaring

Anders J. Steensen, mangeårig fagredaktør i Teknisk Ukeblad, overtar jobben som ansvarlig redaktør den 1. juli. Han hadde lang bakgrunn fra engineeringmiljøet før han i 1994 begynte i Teknisk Ukeblad.

Steensen har vært fagredaktør for IT og for offshore og har de siste månedene være redaksjonssjef i bladet. Steensen er også politisk aktiv – som Høyre-representant i Vestfold fylkesstyre.

Jarle Skoglund, ansvarlig redaktør i Våre Veger, overtar som administrerende direktør i Ingeniørforlaget AS. Han har arbeidet i forlaget i ti år, han har deltatt i forlagets ledergruppe og vært de ansattes styrerepresentant.

Skoglund har også vært aktiv i Fagpressen på vegne av forlaget og Våre Veger.

Les mer om: