NETTARKIV

Leder TU 26: Utlys på nytt!

Claude R. Olsen
2. aug. 2002 - 10:45

VESTBANETOMTEN I OSLO ligger som et fristende sukkertøy for utbyggerne. Det er ikke uten grunn at den er blitt kalt indrefileten av eiendomsbransjen i byen. Interessen var da også stor da Statsbygg utlyste en internasjonal arkitektkonkurranse om en samlet utbygging av området. I juni ble vinnerutkastet presentert, sammen med de øvrige fire finalistene.

Juryen har selv presisert at målet var å frembringe et prosjekt

- med en arkitektonisk kvalitet som gjør det til en attraksjon,

- som er kommersielt attraktiv med en utnyttelse og profil som gir høy avkastning for samfunnet ved salg,

- som gir en effektiv gjennomføring ved utbygging, enten i etapper eller under ett, slik at utbyggingen i Vika kan fullføres raskt.

Prosjektets arkitektur skal bidra til å styrke og selvstendiggjøre hovedstadens kulturprofil.

Basert på disse premissen kan jeg ikke forstå juryens valg. Vinnerutkastet har laget en såkalt flat "tube" der Deichmanske bibliotek og Stenersenmuseet får plass pluss fire usigelig kjedelige grå kontorklosser rundt, som skal romme kontorer, leiligheter og hotell. Det foreslåtte høyhuset har allerede laget store bølger. Verken punkt én eller punkt fire i premissene er oppfylt. Heller ingen av de øvrige fire utkastene oppfyller alle premissene.

Det er klart at kravet om at de gamle vestbanebygningene skal stå, legger begrensninger, men det er sørgelig at internasjonale og norske arkitekter ikke kan få noe mer ut av tomten. Av utkastene gjør forslaget fra arbeidsfellesskapet Niels Torp as og KHR arkitekter as minst skade. De har på en måte videreutviklet arkitekturen på Aker Brygge. Men det er liten arkitektonisk spenst over biblioteket/museet.

Vestbanebygningene skal bli fredsprismuseum. Da bør de få ligge med nok luft rundt seg til at det blir et verdig museum for en pris som gjør Norge internasjonalt kjent en gang i året. Hvorfor ikke lage en fredspris skulpturpark på baksiden av bygningene? Resten av tomten må kunne utnyttes på en måte som både rommer bibliotek og museum og gjør folk stolte av å bo og ferdes i Oslo. Da trengs det en ny arkitektkonkurranse.Les mer om: