Ledelse til Mesta, NCC Roads og E. Opedal & Sønner

Ledelse til Mesta, NCC Roads og E. Opedal & Sønner
Fylkesveg 550 går langs vestsiden av Sørfjorden. Bildet er fra Aga i Ullensvang kommune. Den som får kontrakt på drift og vedlikehold i Hardanger, får ansvaret for denne vegen. Bilde: Nils Johan Rosnes, Statens vegvesen

Den største kontrakten målt i kroner gjelder driftsområdet Hardanger som berører 6 kommuner i Hordaland og en i Buskerud. Mesta har gitt en anbud på 192,8 millioner kroner. E. Opedal & Sønner ligger nærmest med 199,5 mill., mens Kolo Veidekke vil ha 262,6 mill. for jobben.

Driftsområdet Grenland omfatter fire kommuner i nedre Telemark. NCC Roads leder klart med et anbud på 156,8 mill. Lemminkäinen er nr. to med 181,5 mill. tett fulgt av Mesta (181,7 mill.) og Kolo Veidekke (186,2 mill.).

Den tredje driftskontrakten gjelder området Rjukan som omfatter en hel kommune, deler av to og en liten bit av en. Alle kommunene ligger i Telemark. Anbudet fra E. Opedal & Sønner er på 68,8 mill. NCC Roads er nr. to med 71,2 mill. fulgt av Skanska (96,9 mill.), Mesta (98,6 mill.) og Kolo Veidekke (105,5 mill.).

Oppdragene gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger og parallelle gang/sykkelveger. Nåværende kontrakt går ut 31. august i år i alle de tre driftsområdene. De nye kontraktene gjelder i fire år i området Rjukan og fem år i Hardanger og Grenland. Byggherren har opsjon på å forlenge alle kontraktene med et år.

Les mer om: