MILJØ

Lavere SF6-utslipp

Det er dobbelt så store kutt som bransjen hadde forpliktet seg til å gjennomføre i løpet av de neste sju årene.

Nå har brukerne av SF 6-gassisolerte anlegg og høyspenningsbrytere, som stort sett er energi- og nettselskaper, kuttet årlige utslipp fra 2000 kilo til 570 kilo. I tillegg reduserte ABB i Norge sine produksjonsutslipp fra 2388 kilo i 2000 til 1215 kilo i 2003 i sin produksjon av høyspenningsbrytere.

Avtalen mellom elektrobransjen og Miljøverndepartementet ble undertegnet i mars 2002. Målet var frivillige utslippskutt av SF 6-gass på 30 prosent innen 2010 i forhold til basisåret 2000.

- Det er ikke alltid frivillige ordninger er effektive, men i dette tilfellet har bransjen gjort en svært god innsats, sier direktør Ingrid Bjotveit i næringslivsavdelingen i SFT.

Varierende erfaring med frivillige avtaler for utslippsreduksjoner, gjorde at Miljøverndepartementet og SFT først vurderte å innføre miljøavgifter på SF 6-gass.

Men i dialog med elektrobransjen ble det enighet om en frivillig ordning med klare, målbare resultater.

Svovelheksafluorid (SF 6) er den kraftigste klimagassen vi kjenner og omfattes av Kyotoprotokollen om reduksjon av utslipp av klimagasser. Utslipp av én kilo SF 6 har en oppvarmingseffekt tilsvarende utslipp av 23.900 kilo karbondioksid (C0 2). I Norge er det installert mer enn 200 tonn SF 6-gass, eller cirka fem millioner tonn CO 2-ekvivalenter.

- Økt bevisstgjøring og opplæring av ansatte har vært en sentral oppgave, sier Asgeir Mjelve, leder for brukergruppen og representant for Hafslund Nett AS. Dessuten har bransjen og brukergruppen for SF 6 -anlegg fått på plass registrerings- og regnskapssystemer for denne gassen, som kraftig forbedrer interne rutiner. Han understreker at tilsvarende kutt ikke uten videre kan forventes i årene kommer.

Ansvaret for innsamling og behandling av kasserte SF 6-anlegg samt rapportering til myndighetene, ligger hos returselskapet Renas AS. Returselskapet har koordineringsansvaret for avtalen mellom Miljøverndepartementet og elektrobransjen.

Adm. direktør Gunnar Murvold i Renas mener at ordningen har fungert slik de hadde håpet. Delegasjoner fra flere europeiske land har allerde vært på besøk for å lære om SF 6 -ordningen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.