ARKIVNYHETER

Lave priser på riksveg 120

Fire-feltsveg mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset blir billigere enn Vegvesenet hadde regnet med. Vegen skal gå der matjorden er fjernet.
Fire-feltsveg mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset blir billigere enn Vegvesenet hadde regnet med. Vegen skal gå der matjorden er fjernet.

PEAB var ikke den eneste som la seg langt under overslaget. Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord lå tett bak med 17,7 mill. Deretter fulgte Mesta (20,5 mill.), AF Skandinavia (21,6 mill.) og NCC (23,1 mill.)

Den som får kontrakten skal erstatte dagens to-feltsveg mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset med en fire-feltsveg. Strekningen er 700 meter lang. Et felt i hver retning blir forbeholdt busser. Oppdraget omfatter også ombygging av rundkjøringen på Skedsmokorset og oppgradering av busstasjonen.

Arbeidet med vegen skal avsluttes i løpet av høsten. Fristen for ferdigstillelse av gartnerarbeidet går ikke ut før i juni neste år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.