NYHETER_BYGG

Lavblokker mangler heiser

Dette går frem av en undersøkelse av 98 av boligsamvirkets 102 boligbyggelag.

De fleste lavblokkene til NBBL er på 3-5 etasjer. Bare litt over 10 prosent av disse har fullgode heiseløsninger med trinnfri atkomst til og fra heis. I høyblokkene er tilgjengeligheten bedre. Nesten 74 prosent av disse leilighetene har heis og trinnfri atkomst.

Men de nesten 26 prosent høyblokkene med ufullstendige løsninger kan ha heis som stopper på et halvplan. Dermed må beboerne benytte trapper for å komme til leilighetene sine. Dette gjør det umulig for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede både å bo der og å komme på besøk.

Kostnadene er hovedårsaken til at heismangelen. Mange styreledere er dessuten for dårlig informert om de låne- og tilskuddsordningene som finnes for å gi bedre tilgjengelighet til borettslagenes leiligheter.

I Norge er det påbudt med heis når blokkene er på fem etasjer eller mer. I Sverige og Danmark kreves det heis dersom det er tre etasjer eller mer.

Les mer om: