Lav kraftproduksjon i tredje kvartal

Lav kraftproduksjon i tredje kvartal
Kraftprodusentene sparte på vannet i tredje kvartal. Bilde: Scanpix

Lavere fyllingsgrad i magasinene og redusert tilsig har ført til at produsentene har spart på vannet for å stå bedre rustet til å møte vinteren, sier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE.

Mindre

Samlet ble det produsert 24,0 TWh i årets tredje kvartal.

Tilsiget var 34,3 TWh, noe som er 4,4 TWh mindre enn normalt.

Snøfattig

Ved inngangen til tredje kvartal var fyllingsgraden 54,0 prosent.

Det er 13,5 prosentpoeng under det som er normalt for årstiden.

Forklaringen er at det var mindre snø enn normalt i fjellet etter vinteren 2009-2010.

Les mer om: