Lav interesse og høye anbud på Bømlo

Lav interesse og høye anbud på Bømlo
Den nye fylkesveg 541 er markert med tykk rød linje. Betonmast får jobben hvis ikke Vegvesenet finner svært grove regnefeil eller uakseptable forbehold. Ill.: Statens vegvesen

Kruse Smith er den eneste konkurrenten til Betonmast, men er trolig sjanseløs med 158,012 millioner.

Konkurransen gjelder ny fylkesveg 541 mellom Stokkabekken og Rubbestadneset i Bømlo kommune i Sunnhordland. Strekningen er 2 850 meter lang. Tallene er ikke hyggelig lesning for Vegvesenet. Byggherrekalkylen er på 106 millioner.

-Vi må ta en runde med kontaktutvalget for Bømlopakken før vi kan gå videre, sier prosjektleder Roberto Balzer i Statens vegvesen.

Noen rask avgjørelse om valg av entreprenør blir det uansett ikke. Oppdraget er en totalentreprise. Vegvesenet skal nå skaffe seg full oversikt over tegninger og beregninger. Balzer håper at kontrakten kan underskrives i desember.

Den nye vegen mellom Stokkabekken og Rubbestadneset får S 4-standard. Langs 1 350 meter av vegen skal det legges gang/sykkelveg. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende fv 541, som får minimal trafikk når den nye blir ferdig. Frist for ferdigstillelse er satt til 15. november 2013.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.