PRODUKSJON

Lasere på lavgir

Industriell laserteknologi brukes stadig mer i verkstedindustrien i de nordiske land. Generelt har bruken av sveiselasere økt sterkt i siste ti årene. Men skal man løfte interessen og søkningen til realfag-, maskin- og materialteknologistudier, må moderne produksjonsmetoder gjøres tilgjengelige for studenter og forskere.

I dag mangler bevilgninger til dette.

Ikke i Norge

Under årets 8. Nolamp-konferanse (Laser Materials Processing in the Nordic Countries) i København ble 44 rapporter fra ulike bedrifter og forskningsinstitutt i Norden presentert. Disse fordelte seg på følgende segmenter:

24 lasersveising,

8 laserskjæring,

3 laseroverflatebehandling,

9 generelle om nye maskintyper, optikk, kostnadsoptimaliseringer etc.

Norge var ikke blant vertslandene for de ulike forsknings- og utviklingsprosjektene, som fordelte seg slik:

Sverige 9,

Danmark 13,

Finland 14 og andre europeiske land 10.

Brutt barriere

Laserteknologi i verkstedsrelaterte prosesser er blitt stadig mer kommersielt tilgjengelig. Lasersveising har med den høye effekttettheten mange fordeler sammenlignet med de tradisjonelle sveiseprosessene. Fordelene er blant andre høyhastighetssveising, små deformasjoner og full gjennomsmelting i ett sveisforløp. Prosessen er lett å automatisere og har positive effekter på arbeidsmiljøet.

Høye krav til fugebearbeiding sammenlignet med tradisjonell MIG/MAG-sveising har til nå vært en ulempe ved lasersveising. Denne barrieren er på så mange måter brutt ved å kombinere prosessene laser og MIG/MAG-sveising (Hybrid lasersveising). Hybrid lasersveising gir bedre muligheter til fugefylling ved større fugegap, samtidig som sveisehastigheten kan økes.

Mangler utstyr

Europeisk verftsindustri er ledende i verden på å introdusere høyeffekts sveiselasere i produksjonen. I tillegg pågår et større antall forskningsprosjekter for å tilrettelegge blant annet lasersveising av rør, sandwich-paneler til cruiseskip og lettvekts transportsystemer i aluminium.

Norske universiteter og høyskoler har per dato ikke tilgang til utstyr. Utdanningsinstitusjoner får ikke bevilgninger fra staten for å investere i dagens og morgendagens teknologi.

De som satser lykkes

To norske bedrifter har med stor suksess implementert lasersveising i sin produksjon. De har med dette utviklet sine produkter og skapt nye. Målsettingen var klar: Økt produktivitet på konkurranseutsatte produkter ved hjelp av ny sveiseteknologi og spisskompetanse fra utlandet. Bedriftene er Nexans Norway AS Rognan og Frank Mohn Fusa AS.

Laserteknologien er kompleks og kostnadsintensiv, med andre ord utfordrende på mange måter. Den berører også de fleste fagfelt fra kvantefysikk til industridesign. Tiden er moden for å gi de nye ingeniørene den kompetanse norsk verkstedindustri trenger i fremtiden for å bestå.

Spørsmålet er – hvor er pengene?

Les mer om: