IKT

Langsomt for hurtignett

Teknisk Ukeblad omtaler i denne ukes nummer en rapport fra Norsk Telecom AS, som konkluderer med at regjeringens mål om bredbåndutbygging innen 2002 neppe blir oppfylt. I rapporten beskylder de Telenor, som skulle vært den store bredbåndpådriveren, for å melke ISDN-kua så lenge som mulig.

Avviser påstandene

Telenors konserndirektør Berit Svendsen avviser denne påstanden, og hevder at rapporten både er mangelfull og inneholder direkte feil. Hun viser til at alle landets kommuner har tilbud fra Nordicom om leide linjer med minimum 2 Mbit/s. Over en million nordmenn har dessuten muligheter for å bestille ADSL, og de er allerede i gang med viderføringen VDSL.

Hun presiserer imidlertid at en rask utbygging på privatmarkedet er avhengig av etterspørselen, og den kommer først med et godt innholdstilbud.

Utilstrekkelig

Også Abelia slakter rapporten, og avviser den som utilstrekkelig som grunnlag for den videre behandlingen av bredbåndsaken. Den har blant annet ikke tatt med leide linjer som som en del av tilbudet til kommunene.

Den fokuserer dessuten kun tilbudssiden, og stiller krav om at tilbyderne må være villige til å investere i bredbåndskapasitet. Betydningen av å stimulere merkedet slik at kundene tar bredbånd i bruk fordi de finner det nyttig, er ikke vektlagt.

Lite samkjørte

Samferdesldepartementet selv har imidlertid utarbeidet en rapport som konkluderer med at aktørene har vært lite samkjørte om å bygge ut framføringsveier for telenett. Dersom ikke tilgangen til framføringsveier er effektiv og rimelig, vil tilbudet av bredbåndstjenester til publikum forsinkes.

Forretningsmessige hensyn blir holdt fram som en av årsakene til manglende samkjøring. Utbyggerne vil ikke røpe for tidliog for hverandre hvilke planer de har for utbyggingen.

En annen årsak er at kommunene i liten grad har tatt initiativ og stilt krav til koordinering av utbyggingen.

Departementet foreslår i rapporten flere tiltak som forutsetter et bredt samarbeid mellom stat, kommune og aktørene i bransjen.

Lønnsomt for energiverk

I en annen undersøkelse viser konsulentselskapet Telecoms-consultancy at det kan bli lønnsomt for energiverk å bygge ut egen infrastruktur for å levere kommunikasjonstjenester innen eget energiområde.

Flere energiverk skal investere betydelige beløp i egen infrastruktur og bygge opp fiberbaserte transportnett, og investeringene kan gi en positiv kontantstrøm etter to til tre år.

Les mer om saken i TU 34, som kommer på nett og papir seinere i dag.

Les mer om: