Låneordning for skolebygg

LEKKASJER: Guro Kirkerud, rektor på Biri ungdomskole, styrer en skole der vannlekkasjene fra taket er så omfattende at det må samles i bøtter på skolens datarom. Hun håper skolen får sin andel av regjeringens 15 milliarder kroner. (Bilde: Joachim Seehusen)
SOM EN SIL: Taket på Biri ungdomskole lekker som en sil. Regjeringen har nå beviglet en fjerdedel av behovet for å renovere utslitte skolebygg (Bilde: Joachim seehusen)
  • Bygg

Investeringsrammen for kommuner og fylkeskommuner vil være på 15 milliarder kroner over åtte år. To milliarder vil kunne brukes i 2009.

Behovet er fire ganger så mye, 60 milliarder kroner, viser tall fra Kommunenes Sentralforbund.

Tenker på elevene

– Elever og lærere har krav på et godt fysisk arbeidsmiljø som gir gode vilkår for undervisningen. Derfor foreslår vi en ny satsing på skolebygg og svømmeanlegg, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ordningen skal forvaltes gjennom Husbanken og innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til rehabilitering og investering i skolebygg og svømmeanlegg, og at staten dekker alle rentekostnadene.

Støtter kommunene

– Det er viktig at skoleeiere er sitt ansvar bevisst i forhold til sine eiendommer. Men også regjeringen ønsker å stille opp for å understøtte skoleeiernes ansvar på dette området, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå