Land Elektriske lavest i Øyertunnelen

Land Elektriske lavest i Øyertunnelen
Land Elektriske fra Dokka har gitt det laveste anbudet på elektro- og SRO-montasje i Øyertunnelen, som er markert med stiplet linje. Men marginene er små og ingenting er avgjort. Ill.: Statens vegvesen

OneCo Teksal vil ha 33,174 mill. for jobben. Det holder til andreplass. Nr. tre er Otera med 33,838 mill.

Ytterligere to elektroentreprenører deltok i konkurransen, men de ligger så høyt over de øvrige at de neppe har noen sjanse denne gangen. Den ene er One Nordic Kraftmontasje (36,842 mill.), den andre er KB Electrotech fra Danmark (38,134 mill.).

Oppdraget gjelder levering og montering av alt elektro- og SRO-utstyr i den 3 850 meter lange tunnelen. I oppdraget inngår montering av sjaktvifter og impulsventilatorer, men ikke levering av disse. Jobben må fullføres innen 30. november neste år.

Øyertunnelen inngår i ny E 6 mellom Øyer og Tretten i Gudbrandsdalen. Strekningen er 13,5 km lang. Utenom tunnelen skal den nye vegen følge nåværende E 6-trasé. Bredden blir utvidet fra 8-9 meter til minst 13,5 meter. Det blir midtrekkverk på hele dagstrekningen.

Den nye vegen åpnes bit for bot. De første fire kilometrene tas i bruk i høst. I juni 2013 blir alt ferdig.

Les mer om: