INDUSTRI

Lager næringspark av papirfabrikk

Etter 125 års drift måtte Hunsfos fabrikker i Vennesla legge ned i fjor høst. Nå forsøker seks visjonære venndøler å vekke området til live igjen.

LAGER NYTT AV GAMMELT: Trygve Aas (t.v.) og Terje Mangseth er to av seks investorer som la totalt 25 millioner kroner på bordet for å gjøre om gamle Hunsfos papirfabrikk til ny næringsvirksomhet.
LAGER NYTT AV GAMMELT: Trygve Aas (t.v.) og Terje Mangseth er to av seks investorer som la totalt 25 millioner kroner på bordet for å gjøre om gamle Hunsfos papirfabrikk til ny næringsvirksomhet. Bilde: Peder Qvale

Hunsfos Næringspark

  • Ligger på Hunsøya i Vennesla kommune, omtrent 20 kilometer nord for Kristiansand.
  • Vennesla har gjennom tidene vært preget av skogdrift og industri.
  • En av de største aktørene i kommunen var Hunsfos fabrikker, en papirfabrikk som på det meste hadde 1100 ansatte. Fabrikken ble lagt ned etter 125 års drift høsten 2011 på grunn av store underskudd.
  • 15. mars i år kjøpte investorene Helge Ulstein, Trygve Aas Inge Paulsen, Agnar Espegren, Terje Mangseth og Tore Gustav Drivenes hele eiendommen for 25 millioner kroner med tanke på å etablere en næringspark i området.

VENNESLA: Med på laget har de fått med seg oljeindustribedriftene National Oilwell og Aker Solutions.

Det dreier seg altså ikke om å starte opp papirpressene på nytt. Målet er å samle nasjonale og internasjonale bedrifter i en ny næringspark.

– Tradisjonelt har bedriftene her vært spredd rundt forbi, noe som ikke har vært bra. Vi håper at vi kan skape en clustereffekt her. Er man i et tettere miljø, er det lettere å samarbeide, sier Terje Mangseth.

Stor eiendom

Mangseth er en av seks investorer som overtok den 100 mål store eiendommen i mars i år.

Hele herligheten, som ligger i Vennesla kommune omtrent 20 kilometer nord for Kristiansand, kostet 25 millioner kroner og inneholder omtrent 60 000 kvadratmeter bygningsmasse.

Mange har allerede meldt sin interesse for å etablere seg i området.

De siste som skrev kontrakt var nevnte National Oilwell og Aker Solutions, mens andre lokale aktører som Lindhus og Vigeland Personal allerede har vært på plass en stund.

De siste månedene har investorene lagt ned mange arbeidstimer for å sikre flere leietagere.

– Det blir et yrende liv her oppe. Vi har tro på dette. Det er en stor jobb, men vi konsentrerer oss om å få dette til, sier medinvestor Trygve Aas.

Lokalkjent

Felles for de seks investorene er at de alle har en glødende interesse for å gjenetablere noe av det yrende livet Hunsfos skapte i Vennesla i sin tid.

På det meste var det 1100 ansatte på papirfabrikken, mens det ved nedleggelsen bare var 120 igjen.

– På tre års sikt ønsker vi at det skal være like mange arbeidsplasser her som da papirfabrikken ble lagt ned. Vi ønsker full fart her igjen. Vi håper denne næringsparken kan gjøre at vi opprettholder eller øker aktiviteten i Vennesla, sier Aas.

Bakgrunnen for å kjøpe hele industriområdet var plassmangel. Brorparten av investorene driver egne firmaer, og flere av dem var i kontakt med fabrikkeierne om å kjøpe deler av området for å flytte virksomhetene sine.

Eierne nektet imidlertid å selge boet i små deler. Dermed kom ideen om å kjøpe alt.

Hektisk

Konsesjon på vann og strøm er i boks. I tillegg har man avklart at avfallet fra fabrikkdriften ikke lenger er farlig. Likevel gjenstår mye arbeid før alt er på plass.

Flere av byggene er ikke tegnet opp, og mange av dem skal rives for å få plass til nye.

I tillegg står flere maskiner igjen i lokalene, selv om konkursboet nå har interesse fra et ukrainsk firma som ønsker å kjøpe dem.

Når omsider alt er på plass, skal den ene delen av øya som den gamle papirfabrikken ligger på, brukes til næring, mens den andre halvdelen blir bebygd med boliger.

– Vi har nok vært litt idealistiske med dette kjøpet, men gjør det selvsagt ikke i ren godhet. I det store og det hele har vi lyst til å få til noe i Vennesla igjen, og alle som er med på dette har et stort engasjement for bygda, sier Aas.

Les også: Raufoss Industripark er renset

REC legger ned på Herøya

Volvo flyr fra Kongsberg

Viken Skog kjøper Follum

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.