ARBEIDSLIV

Lager egen ingeniørhøgskole

I følge Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle omkring 15.000 ingeniører om åtte til ti år. Mangelen er så stor at PIL ser seg nødt til å drive egen ingeniøropplæring av ansatte i prosessindustrien, skriver PIL i en pressemelding.

Denne PIL-skolen vil samarbeide med høyskolen i Sør-Trøndelag. I dag er nærmere 40 ingeniørstudenter herfra utplassert i PILs medlemsbedrifter. Flere av disse må ta PIL-skolens forberedende kurs i matematikk, fysikk og kjemi for å starte ingeniørutdanningen. Skolen har i dag omkring 2000 elever fordelt på flere spesialkurs og lederkurs.

Ledelsen i Norges Ingeniørorganisasjon (Nito) er også bekymret for den lave rekrutteringen til ingeniørfagene. Nito-president Roger Johansen hevder i pressemeldingen at nivået på ingeniørene trues når terskelen for å komme inn på studiene senkes eller forsvinner. Dette er alvorlig så lenge Norge kommer til å trenge flere gode ingeniører i framtida.

Les mer om: