NETTARKIV

Lærer av Norge

Amerikansk industri ønsker å benytte et norsk rapporteringsverktøy som gjør det mulig for bedriftene å sammenlikne antall skader og nestenulykker - slik at de ulike arbeidsplassene lærer sikkerhet av hverandre, opplyser Prosessindustriens Landsforening (PIL).

PIL utviklet dette helse-, miljø- og sikkerhetsverktøyet i forbindelse med at organisasjonen er norsk forvalter av HMS-nettverket Responsible Care.

(lh)

Les mer om: