Labert vedlikeholdsmarked

Til tross for et forholdsvis lavt investeringsnivå i bransjen, har Sarpsborg Energi Service AS (SES) frem til i dag hatt en jevn økning i oppdragsmengden.

( Vi er likevel noe bekymret for situasjonen. Det er meget viktig for leverandørindustrien å ha en jevn strøm av prosjekter for å kunne opprettholde et teknisk høyt nivå, sier maskiningeniør og markedsansvarlig, Pål Heine Torp, i SES til Teknisk Ukeblad.

Etter oppstarten i 1993, var det en milepæl da Siemens gikk inn på eiersiden med 51 prosent i 1997. Denne andelen eies nå av Voith Siemens Hydro Power Generation – etter en joint venture som dannet Voith Siemens våren 2000. Sist høst tok Jon O. Thorbjørnsen over som daglig leder. Siden Siemens gikk inn i selskapet, har virksomheten vært rettet mot vannkraftmarkedet. ( For oss var det naturlig å satse på vannkraftgeneratorer, siden det var innen dette feltet vi hadde vår ekspertise. Vi er i dag en totalleverandør innen generatorservice og har en referanseliste vi er stolte over, sier Torp.

I dag er sarpsborgbedriften med 26 ansatte alene i Norge om å produsere høyspenningsviklinger. De produserer alle typer viklinger, og alt fra design til sluttester utføres i eget hus. SES har sitt verksted og viklingsfabrikk i Sarpsborg sentrum.

Fleksibel

Torp fremhever at det er en fleksibel arbeidsstokk og en lettdrevet organisasjon, som gjør at de kan overleve i et hardt presset marked. Dette er også en av årsakene til at SES kan opprettholde viklingsproduksjon i Norge. ( Våre montører arbeider både i produksjonsanlegget og ute på anlegg. Gjennom den svenske partneren EIAB (El & Industrimontage Svenska AB) i Umeå, tar de del i flere prosjekter i Sverige.

Samarbeidet gjør også at selskapene kan utveksle tjenester og dermed bli enda mer konkurransedyktige.

For tiden har SES en stor jobb for Borregaard med rehabilitering av deres generator ( G12. Maskinen er fra tidlig 1930-tall. Etter ønske fra Borregaard skulle generatorspenningen økes fra 3 til 10,5 kV. Dette krevde en ny elektroteknisk beregning av hele generatoren. Generatoren har fått ny blikkpakke og ny vikling. Gammelt blikk med lukkede spor er erstattet med nye åpne spor, samt at det monteres tolags flervindingsspoler i stedet for den originale innstikksviklingen.

I tillegg blir det foretatt en totalrevisjon av alle generatorens komponenter. Generatoren skal stå ferdig våren 2001. ( Den nye blikkpakken og nye viklinger gir mindre tap. Men det ligger selvfølgelig en del begrensninger i en slik gammel konstruksjon, sier Torp.

For Hafslund har SES også et større rehabiliteringsprosjekt. Her arbeider de med revisjon av to maskiner, samt omvikling av en tredje maskin. Etter flommen i fjor høst, fikk SES totalansvaret for å sette i stand kraftverket Mago C på Eidsvoll.

( Her er vi hovedentreprenør og bruker underleverandører på leveranser utover vår egen generatorrevisjon, sier Torp.

Bekymring

Selv om det for tiden er stor aktivitet hos SES, strekker ikke ordrereserven seg så veldig langt frem i tid. ( Vi er vant til svingninger, men ønsker oss en noe lengre horisont på de enkelte prosjektene, sier markedssjefen.

På linje med mange andre leverandører i kraftverksbransjen skulle han ønske aktiviteten var større. ( Dette er en forutsetning for å holde kompetansen oppe.

Vi har tro på fremtiden, for vi vet at anleggene finnes der. Kravet til kraftverkenes tilgjengelighet krever nødvendigvis vedlikehold.

Vi fortsetter å bygge opp vår bedrift, og satser på et knippe av kompetansepersonell, som kan levere et profesjonelt og godt fagarbeide. Det er dette norske kraftverk er bygget opp ved hjelp av, sier Torp.

Les mer om: