ENERGI

La listen for høyt

25. jan. 2001 - 15:52

Regjeringens miljømålsettinger har vært for optimistiske. De fleste av ti viktige mål fra stortingsmeldingen i 1989 er ennå ikke helt oppfylt. Men uten Brundtlandrapporten hadde ikke Norge hatt nok å strekke seg etter for å bedre miljøet.

Direktør Håvard Holm i Statens forurensningstilsyn (SFT) fremhever at mye er oppnådd på miljøsektoren, men at det aller vanskeligste – som ville ha kostet mest – ikke er gjennomført ennå.

Vil prioritere

Holm vil konsentrere kreftene om tre hovedområder. Utslipp av klimagasser, der Norge må ta sin andel, er det ene. Her vil utvikling av ny teknologi spille en vesentlig rolle.

Utslippene fra industrien er betydelig redusert, men en del gjenstår i form av tungmetaller og kjemikalier. I tillegg må Norge rydde opp i gamle, nedgravde synder og sedimenter i fjordene.

Luft og støy

Det tredje området er reduksjoner av luftforurensninger og støy lokalt på grunn av trafikken. Holm er tilfreds med at bedriftene har løst strenge krav fra Statens forurensningstilsyn (SFT) selv når de i utgangspunktet var skeptiske. Samtidig har dette ofte vært lønnsomt både samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.