MILJØ

Kvotehandel påvirker kraftprisen

CO2-KVOTER: Statoils raffineri på Mongstad er ett av de tre anleggene der Statoil har kvoteforpliktelser de må oppfylle. Det gjør de blant annet ved å kjøpe CO2-kvoter i markedet.
CO2-KVOTER: Statoils raffineri på Mongstad er ett av de tre anleggene der Statoil har kvoteforpliktelser de må oppfylle. Det gjør de blant annet ved å kjøpe CO2-kvoter i markedet. Bilde: ØYVIND HAGEN, STATOIL

Dette er kvotehandel

I et kvotesystem fastsettes en grense for landets samlede utslipp. Kvoter, altså tillatelser til å slippe ut klimagasser, blir solgt eller delt ut til virksomheter med utslipp. Disse kan deretter kjøpe og selge kvoter seg imellom. Ett av formålene ved et kvotesystem er å gjøre klimatiltakene billigst mulig ved å gi virksomhetene valget mellom å redusere egne utslipp, eller betale andre for å gjøre det.

For å komme i gang raskest mulig har EU og Norge bestemt seg for å innføre hvert sitt tidlige kvotesystem som skal gjelde for perioden 2005 til 2007. Disse kvotesystemene er mindre omfattende enn det vil bli i Kyoto-protokollens virkeperiode fra 2008 til 2012.

I Norge har i alt 51 virksomheter fått særskilt tillatelse til kvotepliktig utslipp av CO2 og disse har fått tildelt kvoter for perioden 2005-2007. De fleste av virksomhetene har kvoteplikt på grunn av energianlegg større enn 20 MW. Bedriftene har fått kvoter for 95 prosent av kvotegrunnlaget. Resten må dekkes gjennom CO2-reduserende tiltak i egne anlegg, eller gjennom å kjøpe CO2-kvoter i markedet.

Kilder: OED, Statens forurensingstilsyn, Cicero

Det finnes flere europeiske handelsplasser for CO 2, med Nord Pool som en foreløpig nummer to i volum.

Kommunikasjonsdirektør Knut Lockert forteller at handelen på Nord Pool så langt går som forventet, men at det er svært stor forskjell i handelsvolum fra dag til dag.

– Det kan være nede i null enkelte dager, men det har også vært handlet 945.000 tonn på en dag, sier Lockert.

Høyere kraftpris

Han forteller at CO 2-handelen bidrar til at kraftprisen blir noe høyere enn den ellers ville ha vært. – Dette er blant annet fordi kullprodusenter i Danmark og Finland må kjøpe kvoter for deler av CO 2-utslippene sine. Dermed blir det dyrere å produsere kullkraft, og prisene blir høyere enn de ellers ville ha blitt, sier han.

Utenom børs

Handel med CO 2 har foregått også før den ble åpnet på børs, men da bilateralt. Det vil si at bedriftene enten har brukt meglere, som har forhandlet frem kjøp og salg, eller de har kjøpt direkte av hverandre. Fremdeles foregår mesteparten av handelen bilateralt.

Internasjonalt

Nord Pool har foreløpig fått 59 kunder fra elleve land som har inngått avtale om CO 2-handel. – Det er vi veldig fornøyde med, men her forventer vi også en økning. Jo flere som handler, desto bedre er det for likviditeten på børsen, mener Lockert.

Statoil var aller først ute med å utføre en CO 2- handel da Nord Pool åpnet for dette.

– For oss var det viktig å komme i gang tidlig for å høste erfaring med dette viktige miljøinstrumentet. Samtidig har vi jo også forpliktelser vi må oppfylle, forteller informasjonssjef Rannveig Stangeland i Statoil.

Erfaringen så langt er at det fortsatt er relativt få aktører som handler kvoter, men at det kommer nye til hver uke.

Prisfall

– Vi forventer at aktiviteten vil øke jevnt og trutt, noe som er positivt for omsetningen og likviditeten, mener Stangeland.

Det handles rundt en million tonn CO 2 hver dag i Europa. Prisen har vært oppe i 30 euro pr. tonn, men ligger i dag på rundt 20 euro pr. tonn.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.