OLJE OG GASS

Kvitebjørn i drift

Lekkasjen på gassrøret ligger cirka ti kilometer fra Kvitebjørn-plattformen.
Lekkasjen på gassrøret ligger cirka ti kilometer fra Kvitebjørn-plattformen. Bilde: StatoilHydro
Anders J. Steensen
28. jan. 2009 - 08:19

Kvitebjørn har vært nedstengt siden 20. august 2008, da StatoilHydro oppdaget en gasslekkasje på rørledningen under en rutinemessig inspeksjon.

Lekkasjen er stanset. Det er satt inn en ny rørlengde og røret er nå tett.Skadet i 2007

Lekkasjen som oppsto er på samme sted som røret ble skadet høsten 2007 av et skipsanker, cirka 10 kilometer fra plattformen.

Bruddstedet ligger på 210 meters dyp.Første gang

Kvitebjørn har startet produksjonen og Visund kan gjenoppta sin gasseksport.

– Det er første gang en rørledning er reparert på så dypt vann gjennom en fjernstyrt operasjon, sier Ronny Larsen, produksjonsdirektør for Kvitebjørn.

Gunstige værforhold i november og desember har bidratt til at installasjonsarbeidet gikk uten store hindringer.Roboter

Rørledningen ble reparert ved at en ny rørdel ble satt inn på skadestedet.

Delen ble koblet sammen med rørledningen ved hjelp av to fjernstyrte Morgrip-koblinger, som slutter om overgangene mellom rørdelen og rørledningen.