NYHETER_BYGG

Kvinner skal få fart på byggenæringen

Nye Major juni: LCM stabiliserer grunnen i en el av byggetomta. Se webkamera: <a href="http://www.tu.no/webcam">www.tu.no/webcam</a>
Nye Major juni: LCM stabiliserer grunnen i en el av byggetomta. Se webkamera: <a href="http://www.tu.no/webcam">www.tu.no/webcam</a>

Et nettverksprogram for kvinner er i ferd med å bli etablert i regi av Byggekostnadsprogrammet.

Der skal 20 unge kvinnelige lederemner i byggenæringen få hver sin mentor, flere treff og seminarer og formodentlig støtte fra egen ledelse.

Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse for programmet, som fortsatt er i startfasen, og ikke endelig fastlagt.Mer enn kaffekoking

Byggekostnadsprogrammet bidrar med sekshundretusen kroner, mens prosjektet i sin helhet har et budsjett på snaue fem millioner kroner. Bedriftene som deltar må betale en deltageravgift.

Egil Skavang, leder av Byggekostnadsprogrammet forteller at en FAFO-undersøkelse fra mars i år blant 704 bedrifter i byggenæringen viser at det er 11 prosent kvinner i næringen, og at kvinneandelen blant ledere er 12 prosent. Mange av disse kvinnene arbeider i arkitektbedrifter.

- Vi fikk også svar på fire spørsmål. De viser at ledere i byggenæringen ikke tror kvinner vil tilføre noe innen kompetanse, kreativitet eller produktivitet. Derimot tror de kvinner vil tilføre noe på arbeidsmiljø. Hvis arbeidsmiljø er noe mer enn kaffekoking, må det også få betyding for de tre andre områdene, fastslår Skavang.

Om næringen skal være konkurransedyktig må vi få bedre mangfold på ledersiden, sier han og forklarer at dermed er det en sammenheng mellom byggekostnader og kvinneprogrammer.Større bredde og mangfold

Skavang avviser at tiden har løpt ut for denne typen program for kvinner.

– Vi trenger flere kvinner i byggenæringen, og vi ser flere eksempler på kvinner som får en så dårlig behandling at de ikke lenger vil være i næringen, forteller han.

Siri Hustad i Norconsult er en av initiativtakerne til det nye nettverksprogrammet.

– Jeg har selv deltatt i en mentorordning og hadde stor nytte av det. Vi skal nå lage en arena for kontakt. Det er så altfor mange tette skott og for mange konflikter som oppstår fordi man ikke kjenner hverandres ståsted, sier hun.

Hustad forteller at det er snakk om maksimalt 20 - 25 kvinner i programmet, og omtrent like mange bedrifter. Til nå har syv meldt sin interesse.

– Vi skal holde eget opplæringsprogram for de som får mentorrollen. Så skal det være tre felles samlinger i løpet av et år. Ellers tenker vi på å holde temamøter og et åpent erfaringsmøte for næringen. Målet er å bidra til større bredde og mangfold. Før programmet blir endelig, skal vi snakke med bedriftene som ønsker å være med for å avstemme det etter deres ønsker, sier Hustad.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.