ENERGI

Kvikksølv-utslipp fra el-utstyr

Returselskapet for næringselektro, Renas AS, håndterer årlig produkter som til sammen inneholder om lag ett tonn kvikksølv. Et sentralt punkt i kontrakten med operatørene slår fast at alle produktene skal miljøsaneres. Det betyr at samtlige av de miljøskadelige komponentene skal fjernes før metaller og andre ressurser går til gjenvinning. Derfor føler Renas seg rimelig trygg på at kilden til kvikksølvutslippene ikke er å finne i det EE-avfallet deres operatører har behandlet.

Det er ikke tillatt å gjenvinne EE-avfall som ikke først har gått gjennom en grundig miljøsanering – noe som koster penger.

Les mer om: