Kvalitets-Rosing

Dette sier sier den mangeårige "beskytteren" av Dataforeningens Rosingpriser, investoren Terje Mikalsen .

- Rosingprisene er viktige, fordi anerkjennelse fra andre fagfolk er like viktig for gründere som økonomisk suksess. I Norge er vi for dårlige til å rose nyttig innsats. Vi må gjøre mer for å fremelske en entreprenørkultur. Rosingprisene er et godt bidrag.

Seks juryer har den siste tiden vurdert rundt 100 kandidater til Rosingprisene og er nå kommet frem til tre nominerte i hver av de seks kategoriene. Vinnerne kåres den 19. november under IT-bransjens store festaften på Gamle Logen i Oslo.

- Juryenes største problem er at de ikke kan nominere flere enn tre finalister og én vinner i hver klasse. Det føles feil å si at det ene er bedre enn det andre, når kvaliteten og kreativiteten er så høy.

Nominasjonene

Til årets pris for brukervennlighet er det to mindre bedrifter fra Kristiansand og Sandnes som utfordrer Hydro.

Det er Digimaker AS og Papirfly, som sammen med Hydro Media og deres partnere som er nominert til Rosingprisen for brukervennlighet. I denne kategorien mener juryen at de i år har sett en markert standardhevning.

Datakyndige kjøkkensjefer og vaktmestere, blinde dataeksperter samt avanserte, men fjerne lærekrefter står sentralt etter utsilingen av tre nominerte til Rosings Kompetansepris.

Denne prisen deles ut til bedrifter eller organisasjoner som har lykkes med å utvikle sine ansattes IT-kompetanse. De tre nominerte er Gress-gruppen, MediaLT og NKI Fjernundervisning.

Nykommeren blant Rosingprisene er Språkprisen. Prisen skal oppmuntre til og gi honnør for bruken av godt norsk språk og demme opp for bruken av engelske ord og uttrykk innen IKT-bransjen. Her er Samlaget i Oslo nominert for sin elektroniske synonymordbok på CD sammen med Nynodata, som er en programvareprodusent i Bø, og Tapir Akademisk forlag AS i Trondheim.

Tilsynet med kropp, sjel og telepriser er hva som opptar de tre nominerte til Anvenderprisen. Prisen skal belønne god bruk av informasjonsteknologi og se på helheten i brukerverdien mer enn på den tekniske løsningen. De tre nominerte finnes på extend.no, kirken.no og telepriser.no.

- Hvis dette er representativt for norsk IT-utdanning, må nivået være meget bra, sier juryleder Ulf Uttersrud som har gått gjennom de 11 studentprosjekter påmeldt til Studentprisen. De nominerte kommer fra høyskolene i Kongsberg, Gjøvik og Agder.

Hele 38 kandidater var påmeldt til årets Kreativitetspris. - Nivået har aldri vært høyere i de 12 år Kreativitetsprisen har eksistert, sier juryleder Stein Arne Nistad. Kreativitetsprisen har vært utdelt siden 1990. I år slåss TraceTracker, Trolltech og Opera om hederen.

Les mer om: