PRODUKSJON

Kvalitet skiller liv fra død

Phuong Trong Lam,montør i divisjon Defence & Security i Simrad Optronics, sammenstiller produktene for hånd.
Phuong Trong Lam,montør i divisjon Defence & Security i Simrad Optronics, sammenstiller produktene for hånd.Bilde: Ole Ketil Helgesen
Ole K. Helgesen
22. sep. 2005 - 11:37

– Kvaliteten på våre produkter kan skille mellom liv og død. Derfor er det nødvendig at denne prosessen blir værende i landet, sier Tore Amundsen, administrerende direktør i Simrad Optronics.

Komponentene Simrad Optronics benytter til sine instrumenter produseres av underleverandører fra hele verden etter selskapets tegninger og spesifikasjoner.

– Ved å foreta sammenstillingen i Norge, får vi full kontroll over resultatet, sier Amundsen. Han mener de store kravene til nøyaktighet gjør det vanskelig å automatisere produksjonen.

– Det er svært viktig at produktene våre er feilfrie. For eksempel kan det være katastrofalt for en soldat dersom nattbrillene ikke skulle virke i en stridssituasjon. Det samme gjelder våre gassdetektorer. Oppstår det en lekkasje ved en petroleumsinstallasjon, er det absolutt nødvendig at detektorene virker som de skal, sier han.

Tidkrevende og dyrt å dra ut

Et annet argument mot både utflagging og automatisering er at selskapet har for liten produksjon til at det vil være lønnsomt. Det er tidkrevende og dyrt å flytte til utlandet, og derfor må man produsere svært mange produkter for at utflytting skal være økonomisk forsvarlig.

– I tillegg er det mange som har høy kompetanse og erfaring i sammenstilling av elektrooptiske produkter i Norge, sier Amundsen. Han forteller at selskapet har hentet mange dyktige medarbeidere fra norske bedrifter som har flagget ut.

Tjener på krigen mot terror

I produksjonslokalene monterer medarbeiderne linser og elektronikk til de høyteknologiske instrumentene for hånd.

Produktspekteret spenner fra forsvarsmateriell som mållokalisatorer med laserteknologi, lasersikter og nattutstyr, til gassdetektorer innen olje- og gassvirksomheten. Amundsen forteller at militært nattutstyr de siste årene har vært selskapets viktigste produkter, men i framtiden vil bedriftens inntekter i større grad komme fra laserprodukter.

–Vi selger produktene våre over hele verden, men nå har USA blitt et viktig marked for oss. Landet er i krig og har derfor stort behov for utstyr av høy kvalitet. I tillegg har ikke amerikanske leverandører kapasitet til å levere nok utstyr, i følge direktøren.

Avansert avstandsmåler

Simrads LP7 var verdens første håndholdte avstandsmåler. Den kan måle avstand til et observert mål på over 10 kilometers avstand, avhengig av forholdene, med en nøyaktighet på pluss-minus fem meter.

Nå har selskapet utviklet neste generasjon av produktet, LP10. Den er utrustet med GPS-mottaker, kompass og PC kapasitet slik at den direkte kan gi koordinatene til målet via en feltterminal.

–I tillegg inneholder den et kompass for å kunne angi posisjonen i tilfelle GPS-kommunikasjonen ikke skulle virke. Og dersom jordmagnetismen skulle forstyrre kompasset, har den en ekstra funksjonalitet som gjør det mulig å bestemme posisjonen med utgangspunkt i himmellegemer. Ingen andre produkter har noe lignende, sier Amundsen.

Les mer om: