NYHETER_BYGG

Kværner bygger i Canada

Kvaerner Chemetics har prosjektansvaret for den nye fabrikken ved Nexen Chemicals eksisterende anlegg i Brandon, Manitoba.

Anlegget vil få en kapasitet til å produsere 70.000 tonn krystallisert natriumklorat i året. Etter planen skal anlegget stå ferdig i andre kvartal 2002.

Nexen Chemicals leverer natriumklorat til treforedlingsindustrien, som igjen bruker dette til framstilling av klordioksid. I dag er bruk av klordioksid den mest miljøvennlige måten å bleke tremasse på, hevder Kværner i en pressemelding.

(aa)

Les mer om: