KRAFT

Kutter prislappen på havvind

ENORM REGNING: Britene planlegger utbygging av enorme havvindanlegg i Nordsjøen, men utbyggingen vil koste flere hundre milliarder kroner. Her er  Storbritannias første havvindpark, North Hoyle.
ENORM REGNING: Britene planlegger utbygging av enorme havvindanlegg i Nordsjøen, men utbyggingen vil koste flere hundre milliarder kroner. Her er Storbritannias første havvindpark, North Hoyle. Bilde: Paul Glendell
Jannicke Nilsen
1. okt. 2010 - 12:28

Britene er i full gang med planleggingen av storstilt utbygging av vindkraft til havs, og nå jobber flere aktører for å få ned kostnadene.

Havvind er forbundet med enorme investeringer, og en stor del av regningen er ventet å bli skjøvet over på forbukerne.

Nå lobbyerer skottenes svar på Statnett, National Grid, for å redusere regningen med hele 80 milliarder kroner, skriver BusinessGreen.

– Må dele kabelanlegg

Forslaget går ut på at et integrert strømnett til havs som tillate havvindaktører å dele etablert infrastruktur for storskala overføringslinjer, i stedet for at hver enkelt aktør i stedet skal bygge egne systemer for hvert enkelt havvindprosjekt.

Nettoperatørens forslag kan sørge for en kraftig reduksjon av nødvendig infrastruktur i et kommende supergrid, som skal sørge for energiforsyningen til og fra de planlagte havvindturbinene.

Store besparelser

Ifølge National Grids egne beregninger kan integrerte løsninger redusere investeringskostnadene for et undervannsnett med 25 prosent, halvere de nødvendige ilandføringsanleggene fra 61 til 32, og samtidig redusere antall mellomstasjoner til havs fra 73 til 54.

Ifølge beregningene kan felles nettløsninger halvere lengden av AC kablene på land med 77 prosent, fra 1206 km til 603 km.

Enkelte er imidlertid bekymring for hvorvidt en integrert løsning vil fungere i praksis.

– Usannsynlig

Mens industrien har tatt i mot forslaget med åpne armer, frykter andre at integrerte løsninger kolliderer med et annet system foreslått av Ofgem, som regulerer konkurransen på energimarkedet i Storbritannia.

De kolliderende forslagene vil forsinke saksbehandlingsprosessen,for vindparkene, og er urealistisk, mener kritikerne.

Dobbelt risiko

– Det er usannsynlig at to separate vindparker samtidig vil inngå bindende avtale om å dele overføringsanlegg, skriver RenewableUK i et brev til Ofgem, melder BusinessGreen.

Bransjeorganisasjonen RenewableUK representerer fornybarindustrien i Storbritannia.

– Nettforbindelsen må stå ferdig til den første vindparken, noe som innebærer at aktører må ta risikoen for at den andre parten ikke kommer i mål med sine planer, skriver RenewableUK i brevet.

Myke opp regelverket

Bransjeorganisasjonen mener derfor at Ofgem må tillate at nettforbindelser kan bygges før de er finansiert.

Dagens regelverk tillater ikke at overføringsledninger til havs bygges før en tredjepart har gått god for finansieringen av linjen.

Årsaken er at de vil unngå ubrukte anlegg på havbunnen.

Les mer om: