ENERGI

Kursks "sorte bokser" funnet

Instrumentene er konstruert for å registrere det som skjer i ubåtens kommoandosentral, samt lagre data om hvordan motorer og annet utstyr om bord fungerer. Instrumentene ble funnet i ubåtens rom nummer tre og fem. Etterforskerne har ikke kommet nærmere inn på tilstanden til boksene, men ifølge nettstedet Strana.ru håper man funnet vil være til hjelp i å fastslå årsaken til ulykken.

Samtidig har teorien om at ubåten kolliderte med et annet objekt fått fart. En flenge i skroget like bak den nå avkuttede baugen kan være beviset for at Kursk virkelig var i kontakt med ett eller annet nede i dypet.

Etterforsker Ilya Klebanov har til russisk TV slått fast at det var en torpedo-eksplosjon som ødela ubåten, men holdt mulighetene åpne for at eksplosjonen kunne ha blitt utløst av møte men en annen gjenstand under vann, for eksempel en gammel mine. Etterforskeren minnet også om muligheten for at flengen i skroget kan ha blitt forårsaket av den innvendige eksplosjonen.

Arbeidet med å fjerne de 21 Granit cruise-rakettene går videre. Rakettene som nå hentes ut er helt intakte, men en militær talsmann avkrefter muligheten for at rakettene blir montert inn i andre ubåter og sendt til havs igjen. Ifølge nettstedet Strana.ru er det mest sannsylig at Kursk-rakettene blir demontert og gjenbrukt som reservedeler for nordflåtens arsenal.

Les mer om: