ARBEIDSLIV

Kurs på høyt nivå

Kursarrangøren CEI-Europe startet sin virksomhet for 23 år siden. Årlig arrangeres 100 kurs på høyt internasjonalt nivå i hele Europa.

Fagområdene omfatter halvlederteknologi, nanoteknologi, signalprosessering og telekommunikasjon. Kursdeltakerne kommer fra hele verden, og foreleserne representerer teknologilederne innen sitt fagområde på verdensbasis.

Startet i USA

Under doktorgradsarbeidet sitt ved Stanford University i California, oppdaget Birgit Jacobson at behovet for faglig oppdatering av høyere utdannet teknisk personell var enormt stort på nye teknologiområder. Her hadde også universitetene lite å tilby.

Etter å flyttet tilbake til Sverige, så Jacobson fort at det var et like stort behov for faglig oppgradering i Europa. Hun etablerte kursinstituttet CEI-Europe, Advanced Technology Education, som i glansdagene på 90-tallet omsatte for 25 millioner kroner årlig.

- Etter 23 år er behovet ute i industrien stadig like stort, mener Birgit Jacobson.

Tunge teknologikurs

Jacobson deler inn kursene i to kategorier: interdisiplinære kurs og spissteknologikurs. I førstnevnte kategori er det flere forelesere innen forskjellige fagområder. På de tunge teknologikursene ofte bare en ekspert.

Jacobson opplever at alle "nye" industrier roper etter spesifikke kurs på ny teknologi:- Universitetsutdanningen er basisen som fort blir utdatert. Våre kurs er påbygging og gir nødvendig oppdatering.

- Til å begynne med foreleste jeg selv på kursene. Etter at jeg valgte bort min akademiske forskerkarriere og satset på etterutdanning, innså jeg imidlertid fort min egen begrensning faglig sett. Nå deltar jeg på alle kurs for selv å holde meg oppdatert faglig og knytte nye kontakter, samt få tips om nye kurstema.

Instituttet jobber veldig aktivt med å hente inn forelesere som representerer det ypperste innen sine fagfelt. Og som er dyktige. De fleste hentes fra industrien. Forelesere må kunne holde en forsamling i ånde en hel uke. Å engasjere kursdeltakere til å stille spørsmål og delta aktivt på kursene, er viktig for å gi størst mulig utbytte.

De fleste kursene går over en uke, noen er kortere. Instituttet tilbyr også bedriftsinterne spesialtilpassede kurs. Flere slike er avholdt hos norske kunder, men foreløpig ingen av de åpne kursene.

- Skandinaver liker å reise og deltar gjerne på kurs i Cambridge eller Barcelona. I tillegg har markedet i Norge vært begrenset fordi dere mangler store lokomotiv som Ericsson og Nokia, sier Jacobson.

2000 deltakere årlig

Med nedgangen i IT-bransjen sank også antall kursdeltakere på CEI-kurs dramatisk. Fra å omsette for 25 millioner svenske kroner på 90-tallet, var fjorårets omsetning det halve. På smale kurs er antall kursdeltakere maks 10. På de mer tverrfaglige kursene maks 30.

- Vi holder ofte fem kurs samtidig på ett sted. Da får kursdeltakerne mulighet til også å treffe fagfolk på de andre kursene, påpeker Jacobson.

- Omgivelsene rundt kurslokalet er viktig, i tillegg til kursfasiliteter, overnattingsmuligheter og selvfølgelig tilgjengelighet. Derfor holdes de fleste kursene i Cambridge, København eller Barcelona. På vinterstid har vi hatt suksess med å legge kurs til Davos. Da setter vi av fire timers lunsjpause for skiaktiviteter, og så kjører vi kveldsforelesninger i stedet. Jeg legger stor vekt på å gi kursdeltakerne en kulturopplevelse i tillegg. Enten det er å stå på ski eller kan prominere i København sentrum eller vakre Barcelona på kveldstid. Det setter også kursdeltakerne pris på.

Men kursene er ikke akkurat gratis: Prisen ligger på 400-500 dollar pr. dag, inkludert lunsj og kursmateriell. I tillegg kommer overnatting og reiseutgifter.

Nye markeder

Siste nytt på kursfronten fra CEI er kurs innen bioengineering.

- Nå har jeg overlatt driften av instituttet til min eldste datter som også er sivilingeniør, og har mange års yrkeserfaring fra industrien.

Sivilingeniører er for øvrig alle de tre barna samt hennes mann.

- Nå skal jeg vie mine siste år som yrkesaktiv til å se på behovet for etterutdanning innen bio-engineering. Ved å kombinere kunnskap om halvlederindustri og mikroelektronikk tror jeg vi skal kunne tilby kurs i ypperste klasse også innen dette fagområdet, understreker Jacobsen. Nylig ble hun utnevnt til æressdoktor ved Chalmers Tekniska Høgskola 40 år etter at hun selv gikk ut fra skolen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.