DOKTORGRADER

Kurder kvalitetssikrer Bjørvika-betong

Atrushi har i sitt arbeid med doktorgraden om opprissing av betong i herdefasen gjort betydelige gjennombrudd som blant annet vil gi en sikker senketunnel i Bjørvika.

Atrushi har disputert for graden dr.ing. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU med et arbeid som vil ha stor betydning når en skal bestemme risikoen for opprissing i betong på grunn av temperaturforskjeller og svinn i herdefasen, det vil si de første 14 døgnene etter støping.

I oppvarmingsfasen, inntil ett døgn etter støping, kan overflateriss oppstå, mens gjennomgående riss kan oppstå i betongens avkjølingsfase. Sistnevnte type riss er et relativt omfattende problem for betongkonstruksjoner med krav til vanntetthet (vannreservoarer, siloer, kulvertvegger, støttemurer etc.). Slike riss har også betydning for konstruksjoners bestandighet og utseende.

Et eksempel på en konstruksjon hvor det må tas hensyn til riss i herdefasen, er senketunnelkonstruksjonen som for tiden planlegges i Bjørvika i Oslo. Statens Vegvesen har startet et utviklingsarbeid for å finne betongtyper som har lav opprissingsrisiko, god bestandighet og akseptable anleggsegenskaper, og som dermed er godt egnet for senketunneler.

Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU deltar i dette arbeidet med et forsøksopplegg for å bestemme krypegenskapene, samt svinn- og spenningsutvikling under fastholding.

Atrushi har utviklet utstyret som benyttes for å måle krypdeformasjoner under strekkpåkjenning og evaluert disse mot tilsvarende deformasjoner under trykkpåkjenning. Han har også videreutviklet det teoretiske grunnlaget og beregningsmetoden som benyttes ved slike beregninger.

Avhandlingen har tittelen «Tensile and Compressive Creep at Early Age Concrete: Testing and Modelling». Arbeidet er utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU, med professor Terje Kanstad og professor Erik J. Sellevold som veiledere.

Arbeidet er omfattende og gir helt klart ny kunnskap til det aktuelle fagfeltet, hvor instituttet har deltatt i flere nasjonale og internasjonale prosjekter siden 1993.

Det vil i løpet av 2003 bli skrevet en eller flere internasjonale publikasjoner basert på Atrushis doktorgradsarbeid, som også er en del av grunnlaget for «Praktiske retningslinjer og metoder for behandling av rissproblemer for betong i herdefasen», som for tiden utarbeides i et av Norges forskningsråds prosjekter.

Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Dawood Atrushi er sivilingeniør (1992) fra Fakultet for bygningsingeniørfag, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som konsulent i Scandiaconsult AS.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.