SAMFUNN

Kunnskapsbro over Øresund

21. mai 2001 - 11:27

Danskene og svenskene er i full gang med å utvikle Øresundsuniversitetet, et dynamisk forum for innovasjon og samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv. Målet er å plassere regionen på kunnskapstoppen i Europa. Døra er også åpen for Norge.

– Øresundsbroen skaper helt nye muligheter for samarbeid innenfor forskning og utvikling mellom Danmark og Sverige. Dette vil vi utnytte innenfor det virtuelle Øresundsunsiversitetet. Vi ønsker at Øresund skal bli en av de mest vitale innovasjonsregionene i Europa, sier Bjarke Frandsen i sekretariatet for Øresundsuniversitetet. Han jobber spesielt med forskningssamarbeid, næringslivskontakt og ekstern finansiering.

Regionens styrke ligger først og fremst innenfor naturvitenskap, teknologi og medisin. Ikke bare på universitetssiden, men også når det gjelder næringsliv. 60 prosent av Skandinavias farmasøytiske industri er plassert i regionen.

– Vi har nå etablert fire plattformer som møteplasser for forskningsmiljøene, næringslivet og myndighetene: IT Øresund, Øresund Food Network, Øresund Environment og Medicon Valley Academy. Fordelen med denne modellen er at foraene er etablert utenom det vanlige støtte- og beslutningsapparatet. På den måten unngår man unødvendige politiske og institusjonelle diskusjoner.

Eksterne midler

Et viktig suksesskriterium for Øresundsuniversitetet er at det skal få næringslivet og private fond til å åpne lommeboka mer for forsknings og utvikling. Så langt er tendensen god, mener Frandsen: – I løpet av den første treårsperioden har Øresundsuniversitetet utløst sju ganger så mye penger som det de samarbeidende universitetene har lagt inn i prosjektet.

Fra næringslivet kvitterer man med en like positiv tone og ser på organisasjonen som en «strategisk meget viktig nyskapning som gagner næringslivet i hele regionen».

Øresundsuniversitetet har allerede inngått samarbeid med miljøer i Berlin og Wageningen (Nederland), og det er ingen ting i veien for norsk deltakelse.

– Den geografisk avstanden er i alle fall ikke noe hinder for et FoU-samarbeid, mener Frandsen og ønsker norske initiativer til deltakelse velkommen.

Fakta om Øresundsuniversitetet

Øresunds Universitet er et frivillig samarbeid mellom universitetene på begge sider av Øresund. Det er basert på geografisk nærhet, historiske bånd og en voksende regional integrasjon. Målet er å styrke de eksisterende institusjonene gjennom et utvidet samarbeid, og samtidig skape bedre grobunn for fornyelse på tvers både innenfor forskning og utdanning.

De 11 medlemsuniversitetene er for tiden:

- Lunds universitet (LU)

- Sveriges lantbruksuniversitet/Alnarp (SLU/Alnarp)

- Malmö högskola (Mah)

- Københavns Universitet (KU)

- Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

- Handelshøjskolen i København (HHK)

- Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

- Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

- Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH)

- Roskilde Universitetscenter (RUC)

- Danmarks Biblioteksskole (DB)

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.