SAMFUNN

Kunnskap gir vinnere

Kongsberg: Gruppen vokser og lønnsomheten øker. Grunnen er produkter med stort innhold av kunnskap og kompetanse.

- 70 prosent av det vi selger er programvare. Kunnskap og et nært samarbeid med kundene gjør at vi kan levere gode produkter i form av systemer. Vi har en stor fordel ved at våre ingeniører er selvstendige og får et stort ansvar i gjennomføringen av prosjekter og kontrakter. Det gir oss stor systemkompetanse og gjennomføringsevne, forteller informasjonsdirektør Even Aas i Kongsberg-gruppen.

Her er arbeideren til en stor del erstattet av ingeniøren. Industrigruppen representerer en av landets fremste industrielle høyteknologiske miljøer. Det gir gode resultater.

Entusiasme

I industribedrifter som Kongsberg-Gruppen skjer arbeidet foran dataskjermer. To tredeler av de 4000 ansatte er høgskole- eller universitetsutdannet.

- Vår kjernevirksomhet er å omdanne en idé gjennom kunnskap til et system. Idéen kan enten komme fra våre egne rekker, eller den kan komme som et resultat av nært samarbeid med kundene. Den tette dialogen vi har med kundene på alle plan i bedriften tilfører oss kompetanse til å drive videre. Samtidig gir dette en yrkesstolthet hos våre ansatte, som igjen gir en stor lojalitet til bedriften. Summen blir en stor entusiasme rundt det vi driver med, understreker Aas.

Kongsberg-Gruppen leverer utstyr til skip og offshore og til militære formål. Rundt 70 prosent av bedriftens salg går til land utenom Norge. Både omsetning og resultater har økt de siste årene. Rundt 60 prosent av omsetningen er i de sivile markedene. - Vi har lykkes bra innenfor dynamisk posisjonering av skip. dette er et marked som vokser. Mens vi tidligere kunne ha ti leveranser årlig, er vi i dag oppe i hundre, forteller informasjonssjef Hans Christian Helle i Kongsberg Simrad. Så stor har suksessen vært, at en av de tyngste utstyrsleverandørene, ABB, fant å kaste inn håndkledet og selge sin virksomhet innen dette området til Kongsberg-Gruppen, som dermed fikk sikret sin markedsandel på hele 80 prosent.

Hjelle fremhever at suksessen med DP-systemene også gir ringvirkninger. Nylig fikk Kongsberg Simrad kontrakt med Shell for kontroll- og overvåkingssystemene til Shells prosjekt Thunder Horse i Den meksikanske golfen.

I skuddet

Salg av militært utstyr utenfor Norge er også stigende. Kongsberg Defence Aerospace har spesialisert seg innen gitte nisjer. - Vi er dyktige på luftvernutrustning. Forsvaret er gode kunder og setter store krav til oss som leverandør og til utstyret de skal ha. Dermed blir utstyret ettertraktet i andre land, forteller markedssjef Kyrre Lohne.

For tiden er det stor etterspørsel etter luftvernsystemet Nasams, missilet Penguin og etterhvert også det nye sjømålsmissilet, NSM. Både Hellas, Spania og USA er kunder på Nasams, som i utgangspunktet er en kontrollsystem for de amerikanske Amraam-missilene. - Vi leverer hjernen i systemet. Det gjør det mulig for forsvaret å kople sammen flere radarer. Nasams-operatøren får et tredimesjonalt bilde av terrenget og identifikasjon av eventuelle fiendtlige missiler eller fly på skjermen i sann tid. Deretter kan mannskapene få beslutningsstøtte og fyre av luftvernmissiler for å hindre fiendtlige missiler eller fly i å nå deres mål. Nasams kan fra ett batteri fyre av seks raketter mot seks forskjellige mål på ti sekunder. Flere utskytningsramper og radarer kan koples sammen i en sentral og gi enda større ildkraft i innenfor et kort tidsrom.

Mye av utstyret som leveres er et resultat av gjenskjøpsavtaler. KDA selger også systemer til andre land hvor de selv må få til gjenkjøpsavtaler som selgende part. - Det er ikke enkelt å finne partnere til gresk forsvarsindustri, men det er den verden vi må leve i, fastslår Lohne. Pr. september har KDA ordrereserve på rundt to milliarder kroner som skyldes gjenkjøpsavtaler. I hovedsak er dette knyttet til fregattkjøpet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.