SATSER: Vindkraft skal utgjøre 12 prosent av EUs elektrisitetsproduksjon innen 2020, mener kommisjonen. (Bilde: Atle Abelsen)

Kunnskap fra vann til vind

  • energi

– Vindkraftteknologien er ikke så moden som vannkraftteknologien. Og det er ikke så store likheter mellom de to at det går an å overføre all erfaring og kompetanse fra vannkraft til vindkraft, sier rådgiver Lene Mostue hos EBL-Kompetanse.

Derfor har EBL satt i gang et prosjekt der de samarbeider med Sintef Energiforskning, svenske Elforsk og den tekniske høgskolen (KTH) i Stockholm om å utvikle like gode vedlikeholdsrutiner innen vindkraft som vannkraft.

– Det er behov for et leverandørnøytralt system for tilstands- og driftsoppfølging samt vedlikeholdsplanlegging. Dette vil bidra til verdifull kunnskap hos aktørene ved bestilling og spesifisering av nye vindmøllekomponenter.

Prosjektet strekker seg i perioden 2006–2008. Budsjettet er på fire millioner kroner. Foreløpig finansieres det kun av bransjeaktørene, men de vil søke støtte hos blant annet Forskningsrådets program for elkraftforskning, RENERGI, fra 2007.