ARBEIDSLIV

Kunnskap - et kampmiddel

Det er riktig å minne om at en kollektiv pensjonsavtale gir et meget nødvendig supplement til folketrygden. Særlig for personer med inntekt over gjennomsnittet, gir folketrygden i dag alene dårlig pensjonsdekning. Jo høyere lønn, jo dårligere dekning.

Boken Kollektive pensjonsavtaler omtaler forskjellige typer pensjoner, både offentlige pensjoner, eksisterende og kommende pensjonsordninger. Forfatteren, Einar E. Madsen, er president i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) og styremedlem i Akademikerne. Ut fra sin erfaring og innsikt avslører han en rekke svakheter i de nevnte ordningene. Han har også gode forslag til forbedringer.

Ansatte i sentrum

Tradisjonelt er den meste av informasjon innen dette relativt innfløkte emne rettet mot bedriftens behov. Arbeidstakernes behov kommer i annen rekke. Det spesielt verdifulle med Madsens bok er at emnet her er belyst ut fra arbeidstakernes, de pensjonsforsikredes behov.

Enhver tillitsvalgt, ja alle med interesse for hvilken pensjon de kan oppnå, finner meget nyttig informasjon og gjennomtenkte råd. Det samme kan lederne i bedriften få fra boken. På den måten vil de få et mer balansert syn i pensjonsspørsmål. Man må ikke glemme at alle ansatte til syvende og sist kun vil ha sin pensjon å leve av.

Berettiget kritikk

Leseren vil også finne høyst berettige, kritiske kommentarer rettet mot våre politikere. Gjentatte ganger har de redusert pensjonsrettighetene i Folketrygden. I årenes løp har de vedtatt samordningsregler som mange føler som urimelige. I pensjonspolitiske spørsmål synes politikerne sjelden fullt ut å forstå konsekvensen av sine lovvedtak. Med utilstrekkelig kunnskap, har de i stor grad latt seg påvirke av arbeidsgiversidens massive lobbyvirksomhet, samt høringsuttalelser.

Ikke minst har dette skjedd i senere tid blant annet i forbindelse med lov om foretakspensjon. Aktører i forsikringsbransjen må stå til rette for sitt til dels ubegripelig og tilslørende språk. Dessuten viser de manglende interesse for de pensjonsforsikredes behov og synspunkter. Arbeidsgiverne – bransjens kunder – er i høysetet der i gården.

Fagforeningsfolk og personell i arbeidstakerorganisasjoner trenger også mer kunnskap og inspirasjon for å gjøre en bedre jobb for sine medlemmer. Blant mye annet i boken finnes et meget gjennomtenkt forslag til pensjonsavtale.

Knut Dybdahl

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.