Kullkraften overlever

  • energi

Elkraft System har beregnet at 350 MW kan bygges ned innen 2010. Tas de to gamle og forurensende kullkraftverkene på Asneverket bort, forsvinner 540 MW. Et alternativ er å la anleggene stå som reserveanlegg frem til 2004, skriver det danske ingeniørtidsskriftet Ingeniøren.

Men det er dyrt å kjøre dem i gang igjen. Dessuten slipper de ut syv ganger mer svovel, fire ganger så mye nitrogenoksider og dobbelt så mye karbondioksid som et moderne kraftverk med andre typer biobrensel.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå