Kullkraften overlever

Elkraft System har beregnet at 350 MW kan bygges ned innen 2010. Tas de to gamle og forurensende kullkraftverkene på Asneverket bort, forsvinner 540 MW. Et alternativ er å la anleggene stå som reserveanlegg frem til 2004, skriver det danske ingeniørtidsskriftet Ingeniøren.

Men det er dyrt å kjøre dem i gang igjen. Dessuten slipper de ut syv ganger mer svovel, fire ganger så mye nitrogenoksider og dobbelt så mye karbondioksid som et moderne kraftverk med andre typer biobrensel.