PRODUKSJON

Kugalskap under lupen

En forskergruppe på Statens veterinære serumlaboratorium forsøker å finne tester som kan benyttes på levende dyr. Det vil være et stort gjennombrudd. I dag er det kun mulig å teste på hjerner av døde dyr.

Minister Ritt Bjerregaard vil støtte denne forskningen med 15 millioner kroner i et femårsprosjekt, ifølge fagbladet Ingeniøren. De danske forskerne skal samarbeide med en amerikansk gruppe som forsker på skrapesyke hos sau, en beslektet sykdom.

Les mer om: