Kronprinsparet profilererer

Programmet starter med et aluminiumseminar hos BMW i München. Ministerråd Petter Ølberg ved ambassaden i Berlin sier at målgruppen er tyske industriledere og medier. Teknologiattaché Knut Nesse ved Eksportrådets kontor forbereder et energiseminar i Düsseldorf 14. mai.

Her vil Eivind Reiten fra Norsk Hydro og Olav Fjeld fra Statoil delta i en paneldebatt sammen med lederne av tyske EON og Ruhrgas. Siste stopp blir Hamburg der Norge skal profileres for det brede publikum.