SAMFERDSEL

Kritisk øye på flytogene

Anslått kontraktsverdi er nærmere 18 millioner kroner. Avtalen har en varighet ut 2003 med opsjon på å forlenge ut 2007. Kontraktsinngåelsen er et ledd i Flytogets sikkerhetsprogram, der målet er å øke sikkerheten for Flytoget, skriver CorrOcean i en pressemelding.

Kontrakten innebærer at CorrOcean ASA skal bidra som en integrert partner i Flytoget A/S sin verdikjede, med spesielt oppmerksomhet omkring sikkerhet og kvalitet.

Kontrakten har det siste året utført en rekke sikkerhets- og beredskaps analyser av jernbanevirksomheter, og håper med denne siste kontrakten bli en betydelig aktør innen denne sektoren.

Les mer om: