KRAFT

Kritiserer Enovas resultatmål

Redningen: Fornybar energi som vindkraft kan dekke store deler av behovet for kraft i Midt-Norge.
Redningen: Fornybar energi som vindkraft kan dekke store deler av behovet for kraft i Midt-Norge.Bilde: Statkraft

I Statskonsult-rapporten, som først ble holdt tilbake av Olje- og energidepartementet, heter det i litt forsiktigere ordelag: "Resultatmålene er (...) svært styrende for Enovas virksomhet. Vi er usikre på hvor godt fundert de fastsatte målene er".

Bør vurderes

Departementet har gitt Enova klare mål på hva de skal oppnå: produksjon av 3 TWh vind og 4 TWh varme innen 2010. Dette er noen av punktene Statskonsult kritiserer.

"Vi setter derfor spørsmålstegn ved hvor hensiktsmessig det er å sette teknologispesifikke mål for virksomheten slik det er gjort for de ulike produksjonsformene vind og varme i dag", heter det i rapporten. Statskonsult konkluderer med at det bør vurderes å gå bort fra de teknologispesifikke delmålene på vind og varme.

- Politisk klokt

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Telfo (Tekniske Entreprenørers Landsforening) kunne ikke vært mer enig.

- Vi synes rapporten, riktig nok med en mild og forsiktig ordbruk, representerer mye av den kritikken Telfo har kommet med når det gjelder Enova, sier Strandskog. Han er svært fornøyd med at departementet valgte å legge frem rapporten.

- Det var politisk klokt å endre holdning, kommenterer han.

Mer nøytralitet

- Statskonsult peker klart på at det må være en større grad av teknologi- og konkurransenøytralitet. Dette er et budskap vi også har formidlet til departementet, sier Telfo-direktøren.

Han har vært i møte med departementet om Enova, sammen med NHO og Byggenæringens Landsforening.

Savner dialog

Ett av punktene de har tatt opp, som også kommer frem i rapporten, er at Enova må bli flinkere til å kommunisere med brukerne.

- Enova må bli mye flinkere til å snakke med næringslivets egne organisasjoner. Det er viktig hvis de skal nå sine mål, sier Strandskog.

Han viser til at byggebransjen i to år har prøvd å få til et møte med Enova uten å lykkes.

Målrettet

- Enova har som mål å spare 67 TWh i næringsbygg. Da må de snakke med aktørene, sier Strandskog. Han har tro på at målet kan nås, hvis en bedre dialog etableres med kompetansemiljøer.

Administrerende direktør Eli Arnstad understreker at Enova er kontinuerlig opptatt av å ha kontakt med sine brukere.

- Rapporten sier at vi kan bli mer målrettet på dette, blant annet med brukerforum o.l, og det tar vi til oss, sier Arnstad.

Arnstad fornøyd

Hun er fornøyd med at rapporten fastslår at Enova har bygget opp en effektiv forvaltning som er resultatorientert.

- Vi er glad for å se at brukerne er fornøyd med omleggingen, og at de synes det gir tydeligere roller og bedre resultat, sier hun.

Rapporten slår imidlertid fast at Enova kan fremstå som for resultatorientert, slik at dette kan gå på bekostning av den overordnede målsettingen om varig energiomlegging.

- Vi er opptatt av reelle resultater, det er noe alle vil være tjent med, kommenterer Arnstad.

Vil ha målstyring

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, opererer Enova både med kontraktsfestede og sluttrapporterte resultater. Når det hevdes at det hittil er oppnådd 6,6 TWh i ny fornybar energi, er dette kun planlagte prosjekter. Det reelle tallet er kun ti prosent av dette.

- Det må bli slutt på den type resultatrapportering. Statskonsult har ikke omtalt dette mye, men det er et tema Enova er nødt til å ta tak i. Vi må få målstyring på hva pengene går til, og effekten av dette. Så langt har ikke Enova overbevist, sier Tore Strandskog.

- Må bli teknologinøytrale

Konsulent Andreas Aamodt i Adapt Consulting jobber tett med energibransjen, og dermed også Enova. Han tror noe av problemet ligger i avtalen mellom departementet og Enova.

- Enova utnytter rapporteringsmetoden for det den er verdt, men kan kanskje ikke klandres for det, sier Aamodt.

Han er helt enig i at målene til Enova bør bli teknologinøytrale.

- De har ingen dokumentasjon på hva som er optimalt samfunnsøkonomisk sett. Det finnes ingen analyse bak tallene. Det bør det være for slike delmål, sier han.

Reforhandler avtale

Departementet vil ikke si noe om hva som vil skje videre med Enova.

- Vi er i ferd med å reforhandle avtalen med Enova, og kan derfor ikke kommentere dette nå, er alt informasjonssjef Sissel Edvardsen vil si.

Rapporten er gjennomført av Statskonsult på oppdrag fra departementet, og er en evaluering av Enovas virksomhet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.